Pirmdiena,  26. jūnijs,  2017
 
Vārda dienas:   Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
*
Šobrīd
+15°C
vējš 8.9 m/s
   
  Sestdien, 1. jūlijā, Saldus Kalnsētas parkā tiks svinēti Saldumu svētki, bet sportisku norišu cienītājiem šai pašā dienā Saldus pilsētā un novadā būs iespēja just līdzi minirallija “Saldus 2017” dalībniekiem. 
   
  20. jūnijā vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs sasauca jaunievēlētās domes pirmo sēdi, kurā tika vēlēts jauns Saldus novada domes priekšsēdētājs un vietnieks.  
   
  Šodien, 20. jūnijā, vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs sasauca jaunievēlētās domes pirmo sēdi un par Saldus novada domes priekšsēdētāju ar 10 balsīm PAR un 7 PRET tika ievēlēts Reinis Doniņš (partija "Latvijas Zemnieku savienība"). Apsveicam!
   
  Autobraucējiem jārēķinās, ka, turpinoties ceļu būvdarbu sezonai, remontdarbu posmos ir ieviesti satiksmes ierobežojumi.
   
  Saldus novada būvvalde informē, ka 2017. gada 9. jūnijā ir noslēgusies būvniecības ieceres “Graudu kaltes kompleksa būvniecība “Grīšļi”, Saldus pagasts, Saldus novads”, zemes vienību kadastra apzīmējumi 8486 002 0490, 8486 002 0099, publiskā apspriešana.
   
  Paziņojums par būvniecības ieceres "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība Skrundas ielā 9a, Saldū", nodošanu publiskajai apspriešanai.
   
  Minirallijs "Saldus 2017" norisināsies 1. jūlijā Saldū un Zvārdes pagastā. 
   
  Saldus novada vēlēšanu komisija pateicas visiem vēlētājiem, kas piedalījās un izteica savu viedokli 2017. gada 3. jūnija Saldus novada domes vēlēšanās.
   
  16. jūlijā plkst. 12.00 biedrība “Saldus Saule” rīko talku, lai sakoptu Kalnsētas parku, estrādi un Cieceres upi uz festivālu “Saldus Saule”, kurš notiks š.g. 21. un 22. jūlijā.
   
  Noslēdzies projektu konkurss Saldus jauniešu domes "Es un mēs” projekta "Jaunieši Saldus novadam!” ietvaros.  Vērtēšanai tika saņemti 17 projektu pieteikumi. Atbalstīti 12 organizāciju un jauniešu neformālo grupu projekti. Pielikumā apstiprināto projektu saraksts.  
   
  Biedrības KIT izsludinātais kultūras nozares mazo projektu konkurss "Es radu Latviju - es daru Latviju"  rada iespēju ar projekta metodi piesaistīt finanšu līdzekļus biedrību projektu realizācijai.
   
  Saldus Bērnu un jaunatnes centrs aicina pieteikties interešu izglītības pulciņiem 2017./2018. m.g. 
   
  Paziņojums (08.06.2017.)
  Saldus novada pašvaldība lūdz, iesniedzot rakstisku pieteikumu Striķu ielā 3 vai Avotu ielā 12, Saldū, līdz 16.06.2017., pieteikties pretendentus uz nedzīvojamo telpu nomu Saldū, Rīgas ielā 4 (bijusī sabiedriskā tualete).
   
  Jūniju vēl sauc par ziedu mēnesi, tas ir pirmais vasaras mēnesis. Jūnijā ir vasaras saulgrieži, kad diena ir visgarākā un nakts visīsākā. Ziemeļeiropā sākas baltās naktis, kad visu nakti ir gaišs.
   
  2017. gada dārza svētku tēmu iedvesmoja interesants atradums Jaunauces pils parkā pagājušajā gadā - muižas laika tenisa laukums. 
   
  Šoreiz tie ir bērni, kuri dzimuši laika posmā no 2017. gada janvāra līdz 2017. gada aprīļa vidum. 
   
  Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi atbildes no Latvijas Ornitoloģijas biedrības un Dabas aizsardzības pārvaldes par krauķu koloniju ierobežošanu Saldus pilsētā.
   
  3. jūnijā Saldū par godu Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai notika jau par tradīciju kļuvušais pasākums – Bērnu sporta svētki.
   
  1.jūnijā J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā notika pateicības rakstu pasniegšana 1991. gada barikāžu dalībniekiem no Saldus, Brocēnu un Skrundas novadiem.
   
  Jau jūnijā pieejamas dažādas bezmaksas veselības veicināšanas projekta aktivitātes - veselības vingrošanas nodarbības grūtniecēm, māmiņām pēcdzemdību periodā, kā arī jogas nodarbības.
   
  Arī šogadu Ministru prezidents vēlas paust atzinību vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmu absolventiem, kuri 2016./2017. mācību gadā vidējās izglītības posmu ir pabeiguši ar izcilām un ļoti labām sekmēm (8, 9 un 10 balles), kā arī guvuši godalgotas vietas (1.-3. vieta) un atzinības rakstus valsts vai starptautiska līmeņa pasākumos.
   
  Turpinās biedrības "Mantinieki" konkurss "Vēstules Latvijai". Ar konkursa palīdzību tiks atlasītas 100 vērtīgākās vēstules, kuras izdos kopīgā grāmatā.
   
  31. maijā Saldus novadā bija ieradusies filmēšanas grupa no Briseles, lai veidotu sižetu par Ēberliņu dravas veiksmes stāstu Eiropas Savienības fondu piesaistītā finansējuma jomā.
   
  Saldus novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests" dienas centros jūnijā notiks dažādas aktivitātes.
   
  2017. gada 28. aprīlī SIA “Saldus komunālserviss” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” Nr. 5.3.1.0/16/I/015 īstenošanu.  
   
  Tiesībsarga birojā ir izskatīta pārbaudes lieta, kas tika ierosināta, pamatojoties uz Saldus novada iedzīvotāju (turpmāk – iesniedzēji) iesniegumiem par ēdināšanas pakalpojumu maksu Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. 
   
  18. jūnijā O. Kalpaka laukumā notika ASV jūras kājnieku un Latvijas Zemessardzes bataljonu tehnikas un ekipējuma izstāde. 
   
  Saldus novada pašvaldības izglītības pārvaldes 2016./2017. mācību gada projekta “Īstenojam ideju!” ietvaros Saldus vidusskola realizē projektu “Domā inovatīvi, rīkojies atbildīgi”. Projekta mērķis ir pilnveidot un dažādot pedagogu mācīšanas metodes e-mācību vidē, uzrunājot jauno paaudzi mūsdienīgi un inovatīvi, izmantojot IT piedāvātās iespējas. Projekta īstenošanas laiks ir no 1.04. līdz 31.10.2017.
   
  Par projekta "Kurzeme visiem” partneriem šogad kļuvušas piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības – Aizkraukles novads un Jēkabpils pilsēta Zemgalē, Limbažu un Smiltenes novadi Vidzemē, kā arī Tukuma novads Rīgas plānošanas reģionā.
   
  14. jūnijā Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā notika Saldus novada domes ārkārtas sēde, kurā tika skatīti astoņi lēmumprojekti.  
   
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017

   

  Jautāt pašvaldībai
  Deklarēt dzīvesvietu
  < Jūnijs 2017 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  06
  08
  11
  19
  24
  25
  26
  28
  29
  Ja vēlaties saņemt jaunāko informāciju par pasākumiem Saldus novadā savā e-pastā, rakstiet uz e-pastu  un piesakieties jaunumiem
   

  Saldus Novada Vēstis
  2017. gada 9. jūnijs

  Kartes

  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017