Sestdiena,  20. aprīlis,  2019
 
Vārda dienas:   Mirta, Ziedīte
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
   

  Atzinumu saņemšana par būves atbilstību tehniskajiem noteikumiem

  Pakalpojuma īss apraksts Pēc būvdarbu pabeigšanas pasūtītājs vai būvdarbu veicējs, ja tas paredzēts pušu savstarpējā līgumā, rakstveidā pieprasa institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos noteikumus, sniegt atzinumu par būves atbilstību tehniskajiem noteikumiem.
  Iesniegumi tiek pieņemti klātienē, pa pastu, izmantojot e-pastu un elektroniskos pakalpojumus. Saldus novada  pašvaldības atbildīgie darbinieki reģistrē iesniegumu elektroniskajā dokumentu pārvaldības sistēmā (nepieciešamības gadījumā atbildīgie darbinieki noformē mutvārdu iesniegumu) un nodod to pašvaldības vadībai rezolūcijai. Pēc rezolūcijas saņemšanas iesniegums tiek nodots izpildei rezolūcijā norādītajiem darbiniekiem. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtība un termiņa iesniedzējs saņem pašvaldības atbildi.
  Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū (lobijā) vai Avotu ielā 12, Saldū (3.stavā 301.kab.).
  korespondence
  papīra formātā
  Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801 vai Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov.,LV-3801
  elektroniskais pasts Iesniegumu iesūta e-pasta adresē .
   
  tālrunis 63807280, 63807900, mob.t.:26515328
  e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
  www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.
  Pieprasot pakalpojumu, nepieciešams iesūtīt elektroniski vai pievienot elektroniskā datu nesējā būves (t.sk. inženierkomunikāciju) izpildmērījumu plānu; būves (t.sk.inženierkomunikāciju) demontāžas aktu dwg, dgn un pdf formātā. Izpildmērījuma plānā attēlo jaunizbūvētās būves faktisko novirzi attiecībā pret projektu. Izpildmērījumu plāni jāsaskaņo ar būves (t.sk. inženierkomunikāciju) īpašnieku/turētāju.
  Papildus iesniedzami tehniskajos noteikumos prasītie būvdarbu kvalitāti apliecinošie dokumenti, tehnisko noteikumu kopija.
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt veidlapu
  Noformējot iesniegumu brīvā formā, iesniegumā nepieciešams norādīt informāciju par projektu (nosaukums, adrese, kadastra Nr.) un atsauci uz pašvaldības izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem (datums un Nr.), kā arī datumu projekta akceptam būvvaldē.
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Iesniegumu likums
  2. Informācijas atklātības likums
  3. Dokumentu juridiskā spēka likums
  4. Elektronisko dokumentu likums
  5. Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 
  6. Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām"
  7. Administratīvā procesa likums (64.pants)
  8. Saistošie noteikumi Nr.22
  ,,Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Saldus novadā
  9. Ministru kabineta noteikumi Nr.281 ,,Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi
   
  Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
   
  Atbildīgais speciālists Ruta BIĻIKA, lietvedības speciāliste, e-pasts: , Telefons:63807948
  Inita SAULĪTE, lietvedības speciāliste, e-pasts: , Telefons: 63807900
  Agnese POBUSA, lietvedības speciāliste, e-pasts: , Telefons: 63807280
  Dagnija VINNIŅA, lietvedības speciāliste, e-pasts: , Telefons:63807280
  Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
  klātienē Striķu ielā 3, Saldū, vai Avotu ielā 12, Saldū
  Pirmdienās: 08:00 – 18:00
  Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
  Piektdienās: 08:00 – 16:00
  korespondence norādītajā pasta adresē
  elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
  Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš Atbildi uz rakstisku iesniegumu pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
  Atbildi uz  informācijas pieprasījumu sniedz Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā
   
   
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu
  < Aprīlis 2019 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv


   

  Saldus Novada Vēstis
  2019. gada 5. aprīlis


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017