Otrdiena,  19. marts,  2019
 
Vārda dienas:   Jāzeps, Juzefa
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
   

  Dokumentu kopiju izsniegšana no pašvaldības arhīva

  Pakalpojuma īss apraksts Saldus novada pašvaldības arhīvā esošo dokumentu apliecinātu kopiju, izrakstu vai norakstu var saņemt, personai aizpildot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu. Ja personu pārstāv pilnvarota persona, jāuzrāda pilnvara.
  Pakalpojuma pieprasīšana
  klātienē
  Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū (lobijā).
  korespondence
  papīra formātā
  Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
  elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē
  Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
  tālrunis 63807904, 63807280
  e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
  www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu pašvaldības arhivāram, atbildi saņemot e-pastā.
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa lejuplādēt veidlapu
   
   
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Iesniegumu likums
  2. Fizisko personu datu aizsardzības likums
  3. Arhīvu likums
  4. Ministru kabineta 06.11.2012.noteikumi Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi
  Pakalpojuma maksa Saskaņā ar Saldus novada  pašvaldības 2010.gada 25.novembra Saistošiem noteikumiem Nr. 44 „Par Saldus novada pašvaldības nodevām”:
  Saldus novada domes sēžu protokolu izraksti, ja dokuments meklējams pašvaldības arhīvā                   
  4,20 euro
  • par katru pielikuma lapu
  1,40 euro
  Saldus novada domes sēžu protokolu izrakstu apliecinātas kopijas, ja dokuments meklējams pašvaldības arhīvā                   
  1,40 euro
  • par katru pielikuma lapu
  0,70 euro
    Citi oficiāli izstrādātie dokumenti 2,80 euro
   
  • par katru pielikuma lapu
  1,40 euro
  Norēķinu veids
  Norēķini ar skaidru naudu Saldus novada pašvaldības Norēķinu centrā, Striķu ielā 2, Saldū
  Bezskaidras naudas norēķiniem Saldus novada pašvaldība
  Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801
  PVN kods LV90009114646
  AS SEB Banka
  Kods: UNLALV2XXXX
  LV42UNLA0050014277525
  AS DNB Banka
  Kods: RIKOLV2X
  LV25RIKO0002013175097
   
  AS Swedbank
  Kods: HABALV22
  LV39HABA0551027582720
   
  Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
  klātienē Striķu ielā 3, Saldū
  Pirmdienās: 08:00 – 18:00
  Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
  Piektdienās: 08:00 – 16:00
  korespondence norādītajā pasta adresē
  elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
  Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš Apliecinātu kopiju, izrakstu vai norakstu izsniedz ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
   
   
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu

  PIESAKIES JAU TAGAD!
  < Marts 2019 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  11


   

  Saldus Novada Vēstis
  2019. gada 7. marts


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017