Sestdiena,  20. aprīlis,  2019
 
Vārda dienas:   Mirta, Ziedīte
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
   

  Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

  Pakalpojuma īss apraksts Pēc rakstiska iesnieguma un tam pievienotajām izglītības programmām (norādot izglītības programmas nosaukumu, mērķi, uzdevumus, saturu, mērķauditoriju, satura apguves secību un apguvei paredzēto laiku un vietu, metodiskos paņēmienus, satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu un metožu uzskaitījumu) pašvaldības atbilstošas koleģiālās institūcijas sagatavo lēmuma projektu, kurš tiek apstiprināts domes sēdē.
  Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Fiziska vai juridiska persona iesniedz pieteikumu ar pielikumiem un licencējamās programmas aprakstu Saldus novada pašvaldības domē – Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801.
  korespondence
  papīra formātā
  Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
  elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē
  Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
  tālrunis 63807280, 63807940
  e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
  www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt veidlapu
  * iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Izglītības likums
  2. Likums „Par pašvaldībām
  3. Saldus novada domes 17.12.2015.gada saistošie noteikumi Nr. 38 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”;
  4. Saldus novada domes 2015.gada 17.decembra lēmums “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas maksas noteikšanu” (protokols Nr.21 34.§)
   
  Pakalpojuma maksa 15.00 euro ( (bez PVN) par vienu izglītības programmu
  Norēķinu veids
  Norēķini ar skaidru naudu Saldus novada pašvaldības Norēķinu centrā, Striķu ielā 2, Saldū
  Bezskaidras naudas norēķiniem Saldus novada pašvaldība
  Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801
  PVN kods LV90009114646
  AS SEB Banka
  Kods: UNLALV2XXXX
  LV42UNLA0050014277525
  AS DNB Banka
  Kods: RIKOLV2X
  LV25RIKO0002013175097
   
  AS Swedbank
  Kods: HABALV22
  LV39HABA0551027582720
   
  Atbildīgais speciālists Saulcerīte Levica, Izglītības pārvaldes vadītāja , 63807940
   
  Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
  klātienē Striķu ielā 3, Saldū, darba dienās: 8.00-17.00
   
  korespondence norādītajā pasta adresē
  elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
  Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš Licences tiek izsniegtas 5 darba dienu laikā pēc atbilstoša domes sēdes lēmuma pieņemšanas, saņēmējam uzrādot maksājuma apliecinājumu, 1 mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu
  < Aprīlis 2019 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv


   

  Saldus Novada Vēstis
  2019. gada 5. aprīlis


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017