Otrdiena,  26. marts,  2019
 
Vārda dienas:   Eiženija, Ženija
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
   

  Adreses piešķiršana/maiņa

  Pakalpojuma īss apraksts Adresācijas objekts ir:
  -dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka;
  -zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzētas ēkas;
  -telpu grupa.
  Apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi piešķir līdz būvprojekta saskaņošanai. Ja nepieciešams, adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau veidojot jaunu zemes vienību.
  Ja apbūvei paredzētai zemes vienībai adrese ir piešķirta
  - pirmajai ēkai, kas tiek būvēta vai ir uzbūvēta uz apbūvei paredzētas zemes vienības, un ar to funkcionāli saistītajām ēkām saglabā zemes vienībai piešķirto adresi;
  - katrai nākamajai ēkai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām, kuras būvēs vai ir uzbūvētas uz apbūvei paredzētas zemes vienības, izvērtējot konkrēto situāciju, piešķir jaunu adresi.
  Pakalpojumu var pieprasīt Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, (kopīpašuma gadījumā – jebkurš nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs), kā arī iepriekš minēto personu pilnvarotās personas.
  Iesniedzamie dokumenti Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti                          
  Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz Saldus novada būvvaldē, 7.kab.,  Striķu ielā 3, Saldū.
  Pirmdienās: 08:00-12:00 un 13:00-18:00
  Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00-12:00 un 13:00-17:00
  Piektdienās: 08:00-12:00 un 13:00-16:00
  korespondence
  papīra formātā
  Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
  elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē .
  Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu
  tālrunis 63807264, 63807273
  e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt veidlapu
   
  * iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Iesniegumu likums
  2. Informācijas atklātības likums
  3. Dokumentu juridiskā spēka likums
  4. Elektronisko dokumentu likums
  5. Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 
  6. Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām"
  7. Administratīvā procesa likums (64.pants)
  8. Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr.698 "Adresācijas noteikumi" 
  Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
   
  Atbildīgais speciālists Daiga GUDRIĶE, Saldus novada būvvaldes galvenā zemes ierīkotāja, , 63807273
  Daiga DAGA, Saldus novada būvvaldes zemes ierīkotāja, , 63807273
  Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
  klātienē Saldus novada būvvaldē, Striķu ielā 3, Saldū,
  Pirmdienās: 08:00-12:00 un 13:00-18:00
  Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00-12:00 un 13:00-17:00
  Piektdienās: 08:00-12:00 un 13:00-16:00
  korespondence norādītajā pasta adresē
  elektroniskais pasts Lēmumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš 30 dienas
   
   
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu

  PIESAKIES JAU TAGAD!
  < Marts 2019 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  11


   

  Saldus Novada Vēstis
  2019. gada 7. marts


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017