Trešdiena,  24. aprīlis,  2019
 
Vārda dienas:   Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
   

  Pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšana

  Pakalpojuma īss apraksts Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, Saldus novada pašvaldībā vai attiecīgajā pagastu pārvaldē, kurā attiecīgais nomas objekts atrodas, iesniedz iesniegumu.
  Neapbūvētu zemesgabalu noma - informācija par neapbūvētiem zemesgabaliem kā nomas objektiem tiek ievietota pašvaldības mājaslapā internetā vai publiski pieejamā vietā attiecīgajā pagasta pārvaldes ēkā. Ja uz zemesgabala nomu piesakās viens pretendents, slēdz nomas līgumu ar vienīgo pretendentu; ja piesakās vairāki pretendenti, tiek izstrādāti izsoles noteikumi un tiek rīkota nomas tiesību izsole.
  Nedzīvojamo ēku (būvju)/ telpu noma – nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Informācija par nomas objektu tiek publicēta pašvaldības mājaslapā internetā vai publiski pieejamā vietā attiecīgās pagasta pārvaldes ēkā.
  Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū vai attiecīgajā pagasta pārvaldē, kurā nomas objekts atrodas (pagasta pārvalžu kontaktinformācija interneta vietnē:  http://www.saldus.lv/pasvaldiba/parvaldes/ )
  korespondence
  papīra formātā
  Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
  elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē
  Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
  tālrunis 63807280, 6380281
  e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
  www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Neapbūvētu zemesgabalu noma
  Lejupielādēt iesniegumu
  Iesniegumā jānorāda:
  - nomas objektu, adresi, kadastra numuru un platību;
  - nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
  - ja tiek rīkota rakstiska izsole – piedāvāto nomas maksas apmēru.

  * iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
  Nedzīvojamo ēku (būvju)/ telpu noma
  Lejupielādēt iesniegumu
  Iesniegumā jānorāda:
  - nomas objektu, adresi, kadastra numuru un platību;
  - nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
  - ja tiek rīkota rakstiska izsole – piedāvāto nomas maksas apmēru.

  * iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Likums "Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums"
  2. Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumi Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 
  3. Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu
   
  Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
   
  Atbildīgais speciālists Juris SĪLIS (Saldus pilsēta), jurists, , 63807442
  Attiecīgās pagasta pārvaldes speciālists, kurā atrodas  nomas objekts
   
  Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
  klātienē Striķu ielā 3, Saldū, Saldū
  Pirmdienās: 08:00 – 18:00
  Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
  Piektdienās: 08:00 – 16:00
  korespondence norādītajā pasta adresē
  elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
  Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš Pašvaldība atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas iesnieguma iesniedzējs tiek informēts par iesniegtā iesnieguma virzības gaitu.
   
   
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu
  < Aprīlis 2019 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv


   

  Saldus Novada Vēstis
  2019. gada 5. aprīlis


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017