Sestdiena,  20. aprīlis,  2019
 
Vārda dienas:   Mirta, Ziedīte
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
   

  Atļaujas izsniegšana azartspēļu organizēšanai

  Pakalpojuma īss apraksts Iesniegumi par atļauju organizēt azartspēles tiek pieņemti klātienē, pa pastu, izmantojot e-pastu un elektroniskos pakalpojumus. Iesniegumam pievieno informāciju no Zemesgrāmatas par nekustamā īpašuma piederību (īpašumtiesību kopiju); nedzīvojamo telpu nomas līguma kopiju; nedzīvojamo telpu īpašnieka piekrišana/atļauja organizēt šajās telpās azartspēles; ja esošajās azartspēļu telpās grib organizēt papildus azartspēles, tad jāpievieno Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegta spēkā esoša azartspēļu organizēšanas Licences kopija, un citi dokumenti pēc iesniedzēja ieskata. Saldus novada pašvaldības atbildīgie darbinieki reģistrē iesniegumu elektroniskajā dokumentu pārvaldības sistēmā un nodod to pašvaldības vadībai rezolūcijai. Pēc rezolūcijas saņemšanas attiecīgais speciālists sagatavo lēmuma projektu, kurš tiek izskatīts piekritīgā komisijā, pēc tam komitejā. Lēmumu pieņem pašvaldības lēmējinstitūcija - dome.
  Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū (lobijā) vai Avotu ielā 12, Saldū (3.stavā 301.kab.).
  korespondence
  papīra formātā
  Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
  elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē
  Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
  tālrunis 63807280, 63807900
  e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
  www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt iesniegumu
   
  * iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus un tam pievienojot īpašuma apliecinoša dokumenta kopiju /vai nedzīvojamo telpu nomas/īres līguma kopiju un īpašnieka piekrišana/atļauja organizēt šajās telpās azartspēles
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Azartspēļu un izložu likums
  2. likums “Par pašvaldībām”
  3. Administratīvā procesa likums
   
  Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
   
  Atbildīgais speciālists Lēmuma projekta izstrāde:
  Valdis DĪRIŅŠ, galvenais jurists, , 63807283
   
  Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
  klātienē Striķu ielā 3, Saldū, vai Avotu ielā 12, Saldū
  Pirmdienās: 08:00 – 18:00
  Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
  Piektdienās: 08:00 – 16:00
  korespondence norādītajā pasta adresē
  elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
  Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš Iesniegums par atļauju organizēt azartspēles tiek izskatīts mēneša laikā, un domes lēmuma izraksts saņemams piecu darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas.
   
   
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu
  < Aprīlis 2019 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv


   

  Saldus Novada Vēstis
  2019. gada 5. aprīlis


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017