Ceturtdiena,  27. aprīlis,  2017
 
Vārda dienas:   Klementīne, Raimonda, Raina, Tāle
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
*
Šobrīd
0°C
bezvējš
   

  Publiskie iepirkumi 2016./2017. gads drukāt

  Iesniegšanas termiņš:
  ID nosaukums:
  Iepirkuma nosaukums:
  Procedūras veids:
  Iepirkuma statuss:
  Pēc teritorijas:
  no līdz
  Izsludināts ID nr. Iepirkuma līguma nosaukums Statuss
  2017-04-26 SNP 2017/25 Vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde objektam -“Skolas telpu vienkāršotā atjaunošana Kalnu ielā 4, Nīgrandes pagastā, Saldus novadā” aktīvs
  2017-04-20 SNP 2017/22 BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE PUBLISKAI ĒKAI “STRIĶU PAMATSKOLA” aktīvs
  2017-04-20 SNP 2017/21 ZĀLIENA PĻAUŠANA SALDUS PILSĒTAS TERITORIJĀ 2017.GADĀ aktīvs
  2017-04-20 SNP 2017/23 Teritorijas izpēte Saldus pilsētas Dzirnavu ielas ražošanas teritorijā Saldus novadā aktīvs
  2017-04-20 SNP 2017/24 Skatuves konstrukciju, gaismas aparatūras un aprīkojuma, skaņas aparatūras un aprīkojuma, un video ekrānu un aprīkojuma nodrošināšana Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” organizētajos pasākumos aktīvs
  2017-04-20 KPP 2017/2 Kursīšu pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi aktīvs
  2017-04-19 AJŠPP 2017/2 JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTU CEĻU UN IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI VASARAS SEZONĀ aktīvs
  2017-04-18 SNP 2017/19 Veides meža kapu būvniecība aktīvs
  2017-04-18 SNP 2017/20 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība skolas ēkas būvniecībai, Lielā iela 31/35 un demontāžas projekta izstrādei aktīvs
  2017-04-11 SNP 2017/17 Kalnsētas parka estrādes celiņu atjaunošana, Kalnsētas ielā 32, Saldū noslēdzies
  2017-04-11 SNP 2017/18 Skaņas aparatūras un aprīkojuma uzstādīšana un apkalpošana Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” organizētajos pasākumos pārtraukts
  2017-04-03 SNP 2017/14 Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Novadnieku, Pampāļu, Zirņu, Zvārdes un Saldus pagastos” un "Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Kursīšu, Nīgrandes, Vadakstes, Ezeres, Jaunauces, Zaņas un Rubas pagastos aktīvs
  2017-04-03 LPP 2017/01 LUTRIŅU PAGASTA PĀRVALDES AUTOCEĻU UN IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI aktīvs
  2017-03-31 SNP 2017/15 BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE PUBLISKAI ĒKAI “STRIĶU PAMATSKOLA” pārtraukts
  2017-03-31 SNP 201716 Teritorijas izpēte Saldus pilsētas Dzirnavu ielas ražošanas teritorijā Saldus novadā pārtraukts
  2017-03-28 SNP 2017/12 Bērnudārza ēkas jumta seguma atjaunošana, Dārza ielā 1, Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā aktīvs
  2017-03-28 SNP 2017/13 BŪVPROJEKTA “TILTA PĀRBŪVE PĀR CIECERES UPI KULDĪGAS IELĀ, SALDŪ” EKSPERTĪZES PAKALPOJUMI aktīvs
  2017-03-21 VĻUIPĀ 2017/01 “PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS VECO ĻAUŽU UN INVALĪDU PANSIONĀTAM “ ĀBELES” VAJADZĪBĀM” aktīvs
  2017-03-10 SNP 2017/11 SPORTA SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE PAR SPORTA HALLI pārtraukts
  2017-02-27 SNP 2017/9 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Saldus vidusskolas skolas ēkas pārbūvei pārtraukts
  2017-02-20 SNP 2017/8 Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā noslēdzies
  2017-02-13 AJRPP 2017/2 Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi noslēdzies
  2017-02-08 ZPP 2017/1 Kurināmās malkas iegāde Zaņas pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2017-02-07 SNP 2017/6 Pirmskolas izglītības ēkas telpu Nr. 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Parka iela 4G, Ezere, Ezeres pagastā, Saldus novadā noslēdzies
  2017-02-07 SNP 2017/5 Traktora un agregātu iegāde dabas zinību studijām Striķu pamatskolā noslēdzies
  2017-02-07 SNP 2017/7 Saldus novada p/a "Sociālais dienests", Saldus novada bāriņtiesas un Veco ļaužu un invalīdu pansionāta "Ābeles" darbinieku veselības apdrošināšana noslēdzies
  2017-02-03 KPP 2017/1 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM noslēdzies
  2017-02-03 SNP 2017/4 Administratīvās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana, “Mežvidi”, Novadnieku pagastā, Saldus novadā noslēdzies
  2017-01-19 SNP 2016/69 Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Šķēdes, Jaunlutriņu un Lutriņu pagastos noslēdzies
  2017-01-18 SNP 2017/2 Kancelejas preču un biroja papīra piegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām noslēdzies
  2017-01-10 SNP 2017/1 Kancelejas preču un biroja papīra piegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām pārtraukts
  2017-01-10 AJŠPP 2017/1 Kurināmās malkas iegāde Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2017-01-06 ZVPP 2017/1 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS ZVĀRDES PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM noslēdzies
  2017-01-04 PPP 2016/06 Kurināmās malkas iegāde Pampāļu pagasta pārvaldes vajadzībām 2017. gadam noslēdzies
  2017-01-03 AJRPP 2017/1 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE APVIENOTĀS JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTU PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2017. gadam noslēdzies
  2016-12-29 ZvPP/ 2016/4 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE STRIĶU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
  2016-12-23 SNP 2016/72 Būvprojekta ,,Meliorācijas sistēmas un piebraucamā ceļa būvniecība atbērtnes novietnei izveidojot par slēpošanas kalnu Sātiņos, Novadnieku pagastā, Saldus novadā” izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi noslēdzies
  2016-12-20 AJŠPP 2016/10 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Saldus novada pašvaldības Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes autobusam noslēdzies
  2016-12-15 SNP 2016/62 Būvprojekta „Lielās ielas pārbūve (posmā no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas satiksmes mezglam) Saldus pilsētā un Novadnieku pagastā, Saldus novadā” ekspertīzes pakalpojumi noslēdzies
  2016-12-13 NPP 2016/3 Kurināmās malkas iegāde Novadnieku pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2016-12-07 EPP 2016/08 Kurināmās malkas iegāde Ezeres pagasta pārvaldes vajadzībām 2017. gadam noslēdzies
  2016-12-05 AJŠPP 2016/9 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Saldus novada pašvaldības Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes autotransportam noslēdzies
  2016-12-02 SNP 2016/14 Būvuzraudzība objektam „Autoceļa “Gaļas kombināts-Straumēni” pārbūve Saldus pilsētā un Saldus pagastā, Saldus novadā” un “Lietusūdens atvades sistēmas izbūve posmā no a/c Gaļas kombināts – Straumēni līdz Mālkalniem Zirņu pagastā, Saldu novadā” noslēdzies
  2016-12-02 SNP 2016/64 Būvuzraudzība objektam “Tirgotāju un Peldu ielas pārbūve, Saldū”. ES ERAF projekta nosaukums” Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas centrālās daļas teritorijā” noslēdzies
  2016-12-02 SNP 2016/63 Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Saldus novada pašvaldības vajadzībām noslēdzies
  2016-12-02 SNP 2016/67 Drukas iekārtu oriģinālo un analogo lāzerdrukas toneru un tintes kasetņu piegāde Saldus novada pašvaldības un centralizēto iestāžu vajadzībām noslēdzies
  2016-12-02 SNP 2016/65 Bēniņu pārseguma siltināšana un griestu daļēja nomaiņa Ezeres pamatskolas ēkai noslēdzies
  2016-12-02 SNP 2016/66 “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība. Skolas ēkas pārbūve, “Striķu pamatskola”, Zvārdes pagastā, Saldus novadā projekta “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros” noslēdzies
  2016-11-28 SNP 2016/60 Stāvlaukuma būvniecība un labiekārtošanas darbi Pasaciņas ielā 1, Saldū, Saldus novadā noslēdzies
  2016-11-24 AJŠPP 2016/8 Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2016-11-21 PPP 2016/05 Autoceļa Saldus – Pampāļi posma 17,54 km – 24,40 km ziemas uzturēšanas darbi noslēdzies
  2016-11-16 ZPP 2016/11 ZIRŅU PAGASTA PĀRVALDEI PIEDEROŠO AUTOCEĻU UN IELU ATTĪRĪŠANA NO IRDENA SNIEGA noslēdzies
  2016-11-11 PPP 2016/04 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE PAMPĀĻU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM 2017.gadam noslēdzies
  2016-11-08 EPP 2016/6 Ezeres pagasta pārvaldes ielu un autoceļu attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m noslēdzies
  2016-11-04 EPP 2016/5 PIENA PRODUKTU IEGĀDE EZERES PAGASTA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM noslēdzies
  2016-11-03 AJŠPP 2016/7 Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes ielu un autoceļu attīrīšana no sniega platumā līdz 6 m noslēdzies
  2016-11-03 SNP 2016/58 Būvprojekta ,,Meliorācijas sistēmas un piebraucamā ceļa būvniecība atbērtnes novietnei izveidojot par slēpošanas kalnu Sātiņos, Novadnieku pagastā, Saldus novadā” izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi pārtraukts
  2016-11-03 SNP 2016/59 Būvprojekta „Lielās ielas pārbūve (posmā no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas satiksmes mezglam) Saldus pilsētā un Novadnieku pagastā, Saldus novadā” ekspertīzes pakalpojumi pārtraukts
  2016-10-31 KPP2016/3 Pašvaldības ceļu sniega tīrīšana Kursīšu pagastā Saldus novadā pārtraukts
  2016-10-31 KPP2016/4 Pašvaldības ceļu sniega tīrīšana Kursīšu pagastā Saldus novadā noslēdzies
  2016-10-27 ZPP 2016/10 ZIRŅU PAGASTA PĀRVALDEI PIEDEROŠO AUTOCEĻU UN IELU UZTURĒŠANA ZIEMAS SEZONĀ noslēdzies
  2016-10-18 ZPP 2016/09 Mēbeļu piegāde Zirņu pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2016-10-17 SNP 2016/55 Bijušās dārzkopības sabiedrības “Aronija” teritorijas lokālplānojuma izstrāde noslēdzies
  1 2
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017

   

  Jautāt pašvaldībai
  Deklarēt dzīvesvietu
  < Aprīlis 2017 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  14
  Ja vēlaties saņemt jaunāko informāciju par pasākumiem Saldus novadā savā e-pastā, rakstiet uz e-pastu  un piesakieties jaunumiem
   

  Saldus Novada Vēstis
  2017. gada 7. aprīlis

  Kartes

  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017