Jautā būvvaldei

Jūs varat uzdot jautājumu Būvvaldes pārstāvim, atbildi saņemot savā e-pastā!

Lūgums ņemt vērā, ka Būvvalde saskaņā ar likumu «Iesniegumu likums» ir tiesīga neizskatīt saņemto jautājumu, ja sūtītājs nav norādījis savu vārdu un uzvārdu, kā arī citus nepieciešamos datus atbildes sniegšanai (e-pasta adrese).

(obligāts)