Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt:

Veidlapas

Būvniecības iesniegums

Nr.p.k.
1
Veidlapa
Būvniecības iesniegums
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 25., 26., 28., 29., 30., 31., 33.punktos, MK noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”167.punktā minētos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Pārbūve (nepārsniedzot maksimālos apjomus), lietošanas veida maiņa; restaurācija (kultūras piemineklis)
Būvniecības veids -  II grupas ēkas
Jauna būvniecība; novietošana; restaurācija; atjaunošana; pārbūve; nojaukšana
Būvniecības veids -  III grupas ēkas
Jauna būvniecība; novietošana; restaurācija; atjaunošana; pārbūve; nojaukšana
Lēmumu pieņemšanas termiņi
30 dienas
Būvniecības veids - II grupas ēkas

Apliecinājuma karte

Nr.p.k.
2
Veidlapa
Apliecinājuma karte
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 35.1.apakšpunktā, 37.38.punktos minētos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Vienkāršota atjaunošana
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Vienkāršota atjaunošana
Lēmumu pieņemšanas termiņi
14 dienas
Nr.p.k.
2
Veidlapa
Apliecinājuma karte
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 192.punktā minētajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Vienkāršota atjaunošana
Būvniecības veids -  III grupas ēkas
Vienkāršota atjaunošana
Lēmumu pieņemšanas termiņi
5 darba dienas

Paskaidrojuma raksts

Nr.p.k.
4
Veidlapa
Paskaidrojuma raksts
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 22., 23., 24., 35.2., 36.2. punktos  minētos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Jaunu būvniecība vai novietošana, ēkas, kas nav kultūras piemineklis, vai tās daļas atjaunošana, ja plānotās izmaiņas skar ēkas fasādi vai tās nesošos elementus vai konstrukcijas, pārveidojot vai likvidējot tajā esošos elementus, vai atjaunošanu ar lietošanas veida maiņu vai restaurāciju, ēkas vai tās daļas pārbūve, ja nepārsniedz vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai, publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos) vienkāršota atjaunošana, pirmās grupas ēkas (pilsētās un ciemos) vienkāršotu  atjaunošana
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Vienkāršotā atjaunošana
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Vienkāršotā atjaunošana
Lēmumu pieņemšanas termiņi
7 dienas
Nr.p.k.
4
Veidlapa
Paskaidrojuma raksts
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 159.punktā minētajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Jaunu būvniecība vai novietošana, ēkas, kas nav kultūras piemineklis, vai tās daļas atjaunošana, ja plānotās izmaiņas skar ēkas fasādi vai tās nesošos elementus vai konstrukcijas, pārveidojot vai likvidējot tajā esošos elementus, vai atjaunošanu ar lietošanas veida maiņu vai restaurāciju, ēkas vai tās daļas pārbūve, ja nepārsniedz vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai, publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos) vienkāršota atjaunošana, pirmās grupas ēkas (pilsētās un ciemos) vienkāršotu  atjaunošana
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Vienkāršotā atjaunošana
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Vienkāršotā atjaunošana
Lēmumu pieņemšanas termiņi
5 darba dienas

Paskaidrojuma raksts (ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves)

Nr.p.k.
5
Veidlapa
Paskaidrojuma raksts (ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves)
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 34.punktā minētajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Lietošanas veida maiņai bez pārbūves
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Lietošanas veida maiņai bez pārbūves
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Lietošanas veida maiņai bez pārbūves
Lēmumu pieņemšanas termiņi
7 dienas

Paskaidrojuma raksts (ēkas konservācija)

Nr.p.k.
6
Veidlapa
Paskaidrojuma raksts (ēkas konservācija)
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 44.1.punktā minētajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Konservācija
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Konservācija
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Konservācija
Lēmumu pieņemšanas termiņi
7 dienas
Nr.p.k.
6
Veidlapa
Paskaidrojuma raksts (ēkas konservācija)
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 218.punktā minētajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Konservācija
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Konservācija
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Konservācija
Lēmumu pieņemšanas termiņi
5 darba dienas

Paskaidrojuma raksts (ēkas nojaukšanai)

Nr.p.k.
7
Veidlapa
Paskaidrojuma raksts (ēkas nojaukšanai)
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK 529 noteikumu 27., 32.punktos minētajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Nojaukšana
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Nojaukšana (nav ārējo inženiertīklu vai tie ir atslēgti)
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Lēmumu pieņemšanas termiņi
7 dienas
Nr.p.k.
7
Veidlapa
Paskaidrojuma raksts (ēkas nojaukšanai)
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 201.punktā minētajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Nojaukšana
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Nojaukšana (nav ārējo inženiertīklu vai tie ir atslēgti)
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Lēmumu pieņemšanas termiņi
5 darba dienas

Apliecinājums (par ēkas nojaukšanu)

Nr.p.k.
8
Veidlapa
Apliecinājums par ēkas nojaukšanu
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 207.punktā minētajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Nojaukšanas darbu pieņemšana
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Nojaukšanas darbu pieņemšana
Lēmumu pieņemšanas termiņi
14 dienas

Apliecinājums (par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai)

Nr.p.k.
9
Veidlapa
Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.punktā minētajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Ēkas vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Ēkas vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā
Lēmumu pieņemšanas termiņi
14 dienas

Iesniegums par atzīmes veikšanu

Nr.p.k.
10
Veidlapa
Iesniegums par atzīmes veikšanu
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 22., 23., 24., 27.,32.,34.,35.2., 36.2. ,35.1., 36.1., 37.,38.,44.1. punktos minētajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Jaunu būvniecība vai novietošana, ēkas, kas nav kultūras piemineklis, vai tās daļas atjaunošana, ja plānotās izmaiņas skar ēkas fasādi vai tās nesošos elementus vai konstrukcijas, pārveidojot vai likvidējot tajā esošos elementus, vai atjaunošanu ar lietošanas veida maiņu vai restaurāciju, ēkas vai tās daļas pārbūve, ja nepārsniedz vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai, publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos) vienkāršota atjaunošana, pirmās grupas ēkas (pilsētās un ciemos) vienkāršotu  atjaunošana Lietošanas veida maiņai bez pārbūves Konservācija Nojaukšana
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana Vienkāršota atjaunošana Lietošanas veida maiņai bez pārbūves Konservācija Nojaukšana (nav ārējo inženiertīklu vai tie ir atslēgti)
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana Vienkāršota atjaunošana Lietošanas veida maiņai bez pārbūves Konservācija
Lēmumu pieņemšanas termiņi
14 dienas (apliecinājuma kartei)
7 dienas (paskaidrojuma raksts)
5 darba dienas (būvdarbu uzsākšanas nosacījumi)

Būvdarbu vadītāja saistību raksts

Nr.p.k.
1
Veidlapa
Būvdarbu vadītāja saistību raksts
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteikumu 95., 96.punktos noteiktos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Lēmumu pieņemšanas termiņi

Būvuzrauga saistību raksts

Nr.p.k.
2
Veidlapa
Būvuzrauga saistību raksts
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 120.punktā noteiktajos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Lēmumu pieņemšanas termiņi

Iesniegums par būvatļaujas izsniegšanu

Nr.p.k.
3
Veidlapa
Iesniegums par būvatļaujas izsniegšanu
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 169.punktā noteiktajos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Pārbūve (nepārsniedzot maksimālos apjomus), lietošanas veida maiņa; restaurācija (kultūras piemineklis)
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Jauna būvniecība; novietošana; restaurācija; atjaunošana; pārbūve; nojaukšana
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Jauna būvniecība; novietošana; restaurācija; atjaunošana; pārbūve; nojaukšana
Lēmumu pieņemšanas termiņi
15 darba dienas (projektēšanas nosacījumu izpilde) 5 darba dienas (būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde)

Būvniecības iesniegums

Nr.p.k.
1
Veidlapa
Būvniecības iesniegums
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr.501 42.punktā punktā noteiktajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Jauna būvniecība vai pārbūve
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Jauna būvniecība vai pārbūve
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Jauna būvniecība vai pārbūve
Lēmumu pieņemšanas termiņi
30 dienas

Atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi

Nr.p.k.
2
Veidlapa
Atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr.501 54.punktā punktā noteiktajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Jauna būvniecība vai pārbūve
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Jauna būvniecība vai pārbūve
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Jauna būvniecība vai pārbūve
Lēmumu pieņemšanas termiņi
15 darba dienas

Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai

Nr.p.k.
3
Veidlapa
Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr.501 77.punktā punktā noteiktajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Jauna būvniecība vai pārbūve
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Jauna būvniecība vai pārbūve
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Jauna būvniecība vai pārbūve
Lēmumu pieņemšanas termiņi
10 darba dienas

Būvniecības iesniegums

Nr.p.k.
1
Veidlapa
Būvniecības iesniegums
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" 19. punktā noteiktajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Būvniecības veids - II grupas ēkas
jaunu būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve
Būvniecības veids - III grupas ēkas
jaunu būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve
Lēmumu pieņemšanas termiņi
30 dienas

Paskaidrojuma raksts

Nr.p.k.
2
Veidlapa
Paskaidrojuma raksts
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" 15.1.,24.,25. punktos noteiktos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
jaunu būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Lēmumu pieņemšanas termiņi
7 dienas
Nr.p.k.
2
Veidlapa
Paskaidrojuma raksts
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" 122.,124. punktos noteiktos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
jaunu būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Lēmumu pieņemšanas termiņi
5 darba dienas

Paskaidrojuma raksts būves konservācijai

Nr.p.k.
3
Veidlapa
Paskaidrojuma raksts būves konservācijai
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" 20. punktā noteiktajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
ekspluatācijā pieņemtas būves konservācija
Būvniecības veids - II grupas ēkas
ekspluatācijā pieņemtas būves konservācija
Būvniecības veids - III grupas ēkas
ekspluatācijā pieņemtas būves konservācija
Lēmumu pieņemšanas termiņi
7 dienas
Nr.p.k.
3
Veidlapa
Paskaidrojuma raksts būves konservācijai
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" 153. punktā noteiktajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
ekspluatācijā pieņemtas būves konservācija
Būvniecības veids - II grupas ēkas
ekspluatācijā pieņemtas būves konservācija
Būvniecības veids - III grupas ēkas
ekspluatācijā pieņemtas būves konservācija
Lēmumu pieņemšanas termiņi
5 darba dienas

Apliecinājums par meliorācijas un hidrotehniskās būves gatavību ekspluatācijai

Nr.p.k.
4
Veidlapa
Apliecinājums par meliorācijas un hidrotehniskās būves gatavību ekspluatācijai
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" 131.punktā noteiktajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Būvniecības veids - II grupas ēkas
jaunu būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve
Būvniecības veids - III grupas ēkas
jaunu būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve
Lēmumu pieņemšanas termiņi
14 dienas

Būvniecības iesniegums

Nr.p.k.
1
Veidlapa
Būvniecības iesniegums
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 253 15.3., 37.  punktos noteiktos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Būvniecības veids - II grupas ēkas
inženierbūves būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve
Būvniecības veids - III grupas ēkas
inženierbūves būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve
Lēmumu pieņemšanas termiņi
30 dienas

Apliecinājuma karte

Nr.p.k.
2
Veidlapa
Apliecinājuma karte
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 253 15.2. punktā noteiktā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Būvniecības veids - II grupas ēkas
inženiertīkla (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru tīklu) pievada jauna būvniecība, atjaunošana, ierīkošana, nojaukšana vai pārbūve esošai būvei
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Lēmumu pieņemšanas termiņi
14 dienas
Nr.p.k.
2
Veidlapa
Apliecinājuma karte
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 253  152., 153.,154. punktos noteiktos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Būvniecības veids - II grupas ēkas
inženiertīkla (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru tīklu) pievada jauna būvniecība, atjaunošana, ierīkošana, nojaukšana vai pārbūve esošai būvei
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Lēmumu pieņemšanas termiņi
5 darba dienas

Paskaidrojuma raksts

Nr.p.k.
3
Veidlapa
Paskaidrojuma raksts
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 253  15.1. punktā noteiktos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
jaunu būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve, restaurācija viena zemes gabala robežās
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Lēmumu pieņemšanas termiņi
7 dienas
Nr.p.k.
3
Veidlapa
Paskaidrojuma raksts
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 253  152., 153.,154. punktos noteiktos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
jaunu būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve, restaurācija viena zemes gabala robežās
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Lēmumu pieņemšanas termiņi
5 darba dienas

Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai

Nr.p.k.
4
Veidlapa
Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 253 38. punktā noteiktā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
ekspluatācijā pieņemtas būves konservācija
Būvniecības veids - II grupas ēkas
ekspluatācijā pieņemtas būves konservācija
Būvniecības veids - III grupas ēkas
ekspluatācijā pieņemtas būves konservācija
Lēmumu pieņemšanas termiņi
7 dienas
Nr.p.k.
4
Veidlapa
Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 253  203.,204.,205.. punktos noteiktos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
ekspluatācijā pieņemtas būves konservācija
Būvniecības veids - II grupas ēkas
ekspluatācijā pieņemtas būves konservācija
Būvniecības veids - III grupas ēkas
ekspluatācijā pieņemtas būves konservācija
Lēmumu pieņemšanas termiņi
5 darba dienas

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai

Nr.p.k.
5
Veidlapa
Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 253 163., 164., 165. punktos noteiktos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Būvniecības veids - II grupas ēkas
inženierbūves būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve
Būvniecības veids - III grupas ēkas
inženierbūves būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve
Lēmumu pieņemšanas termiņi
10 darba dienas

Paziņojums par būvniecību

Nr.p.k.
1
Veidlapa
Paziņojums par būvniecību
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 573 3.,4., 9.punktos noteiktos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Lēmumu pieņemšanas termiņi

Būvniecības ieceres iesniegums

Nr.p.k.
2
Veidlapa
Būvniecības ieceres iesniegums
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 573 11.,12.,13. punktos noteiktos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
jauna būvniecība
Būvniecības veids - II grupas ēkas
būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve
Būvniecības veids - III grupas ēkas
būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve
Lēmumu pieņemšanas termiņi
30 dienas / 14 dienas / 7 dienas

Paskaidrojuma raksts

Nr.p.k.
3
Veidlapa
Paskaidrojuma raksts
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 573 11.punktā noteiktajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Lēmumu pieņemšanas termiņi
7 dienas
Nr.p.k.
3
Veidlapa
Paskaidrojuma raksts
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 573 76.punktā noteiktajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Lēmumu pieņemšanas termiņi
5 darba dienas

Apliecinājuma karte

Nr.p.k.
4
Veidlapa
Apliecinājuma karte
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 573 12.punktā noteiktajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Būvniecības veids - II grupas ēkas
atjaunošana, pārbūve
Būvniecības veids - III grupas ēkas
atjaunošana, pārbūve
Lēmumu pieņemšanas termiņi
14 dienas
Nr.p.k.
4
Veidlapa
Apliecinājuma karte
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 573 57.,78.punktos noteiktajos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Būvniecības veids - II grupas ēkas
atjaunošana, pārbūve
Būvniecības veids - III grupas ēkas
atjaunošana, pārbūve
Lēmumu pieņemšanas termiņi
5 darba dienas

Iesniegums par atsevišķu koku nociršanu

Nr.p.k.
5
Veidlapa
Iesniegums par atsevišķu koku nociršanu
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 573 59.punktā noteiktajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Būvniecības veids - II grupas ēkas
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Lēmumu pieņemšanas termiņi

Apliecinājums par objekta gatavību ekspluatācijai

Nr.p.k.
6
Veidlapa
Apliecinājums par objekta gatavību ekspluatācijai
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 573 75..punktā noteiktajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Būvniecības veids - II grupas ēkas
būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve
Būvniecības veids - III grupas ēkas
būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, novietošana vai pārbūve
Lēmumu pieņemšanas termiņi
10 darba dienas

Segto darbu pieņemšanas akts

Nr.p.k.
1
Veidlapa
Segto darbu pieņemšanas akts
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 633 40.punktā noteiktajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, pārbūve
Būvniecības veids - II grupas ēkas
būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, pārbūve
Būvniecības veids - III grupas ēkas
būvniecība, atjaunošana, nojaukšana, pārbūve
Lēmumu pieņemšanas termiņi

Būvniecības iesniegums

Nr.p.k.
2
Veidlapa
Būvniecības iesniegums
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 633 63.2,72., 73.,202.punktos noteiktajos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
Būvniecības veids - II grupas ēkas
jauna būvniecība, pārbūve
Būvniecības veids - III grupas ēkas
jauna būvniecība, pārbūve
Lēmumu pieņemšanas termiņi
30 dienas

Paskaidrojuma raksts

Nr.p.k.
3
Veidlapa
Paskaidrojuma raksts
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 633 63.1,71., punktos noteiktajos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
jauna būvniecība, pārbūve, nojaukšana
Būvniecības veids - II grupas ēkas
pārbūve, nojaukšana
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Lēmumu pieņemšanas termiņi
7 dienas
Nr.p.k.
3
Veidlapa
Paskaidrojuma raksts
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 633 158. punktā noteiktajā gadījumā
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
jauna būvniecība, pārbūve, nojaukšana
Būvniecības veids - II grupas ēkas
pārbūve, nojaukšana
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Lēmumu pieņemšanas termiņi
5 darba dienas

Apliecinājuma karte

Nr.p.k.
4
Veidlapa
Apliecinājuma karte
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 633 63.3,74., 197. punktos noteiktajos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
atjaunošana, nojaukšana
Būvniecības veids - II grupas ēkas
atjaunošana, nojaukšana
Būvniecības veids - III grupas ēkas
Lēmumu pieņemšanas termiņi
14 dienas
Nr.p.k.
4
Veidlapa
Apliecinājuma karte
Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos
MK noteikumu Nr. 633 189., 248.  punktos noteiktajos gadījumos
Pielikums
Būvniecības veids - I grupas ēkas
atjaunošana, nojaukšana