Komitejas un komisijas

Finanšu komiteja

Finanšu komitejas priekšsēdētājs:
Māris Zusts
Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks:
Finanšu komitejas locekļi:
Inga Dobuma, Didzis Konuševskis, Kristīna Maslovska, Ilze Tomanoviča-Barone, Indra Ūdra, Inta Vanaga, Vineta Vovere, Raivis Zīrups.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja:
Komitejas priekšsēdētājas vietnieks:
Komitejas locekļi:
Gatis Baumanis, Mārtiņš Lagzdons, Didzis Konuševskis, Ārijs Sproģis, Ilze Tomanoviča-Barone, Inta Vanaga, Vineta Vovere.

Teritoriālā komiteja

Komitejas priekšsēdētājs:
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks:
Komitejas locekļi:
Gatis Baumanis, Kārlis Barančans, Inga Dobuma, Ansis Pūce, Roberts Sipenieks, Ārijs Sproģis, Raivis Zīrups.

Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs - domes priekšsēdētājs:
4 komisijas locekļi

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Komisijas locekļi:

Attīstības un vides aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Komisijas locekļi:

Budžeta un ekonomikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Komisijas locekļi:

Iepirkumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Komisijas locekļi:

Izglītības lietu komisija

Komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:
Komisijas locekļi:

Kultūras komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Komisijas locekļi:

Mājokļu komisija

Komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:
Komisijas locekļi:

Novada apbalvojumu un simbolikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Komisijas locekļi:

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas priekšsēdētāja:
Saulcerīte Levica, Izglītības pārvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:
Vita Grīsei-Akopjana, speciālās izglītības pedagoģe
Komisijas locekļi:
Ieva Rītiņa-Brūvere Indra Kuģe Lana Turka Ieva Saulesleja-Homane Agnese Bagātā

Saldus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Māris Zusts, Saldus novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:
Komisijas locekļi:

Sociālo jautājumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Komisijas locekļi:

Starpinstitūciju sadarbības komisija sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam

Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:
Komisijas locekļi:

Transporta kustības drošības komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Komisijas locekļi:

Tūrisma komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Komisijas locekļi:

Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas sekretāre:
Komisijas locekļi:

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: