Komitejas un komisijas

Finanšu komiteja

Finanšu komitejas priekšsēdētājs:
Māris Zusts
Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks:
Didzis Konuševskis, Ilze Tomanoviča-Barone
Finanšu komitejas locekļi:
Inga Dobuma, Kristīna Maslovska, Indra Rassa, Inta Vanaga, Vineta Vovere, Raivis Zīrups.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja:
Inta Vanaga
Komitejas priekšsēdētājas vietnieki:
Gatis Baumanis, Mārtiņš Lagzdons
Komitejas locekļi:
Didzis Konuševskis, Ārijs Sproģis, Ilze Tomanoviča-Barone, Vineta Vovere.

Teritoriālā komiteja

Komitejas priekšsēdētājs:
Raivis Zīrups
Komitejas priekšsēdētāja vietnieki:
Ārijs Sproģis, Ansis Pūce.
Komitejas locekļi:
Gatis Baumanis, Kārlis Barančans, Inga Dobuma, Roberts Sipenieks.

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Andris Saulītis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Didzis Konuševskis
Komisijas locekļi:
Sindija Maulica - Saldus novada p/a “Sociālais dienests” deleģētais pārstāvis, Solvita Ramona - Saldus novada bāriņtiesas deleģētais pārstāvis, Ieva Brūvere-Rītiņa - Izglītības pārvaldes galvenais speciālists izglītojamo atbalstam, Juris Šneiders - pulkvežleitnants, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks, Saldus novada pašvaldības policijas priekšnieks.

Attīstības un vides aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Raivis Zīrups
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Ginta Andersone
Komisijas locekļi:
Ingrīda Andersone, Krista Vīndedze, Ilze Tomanoviča-Barone, Krišjānis Valters, Karīna Ciesmane.

Budžeta un ekonomikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Māris Zusts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Kristaps Osis
Komisijas locekļi:
Raivis Zīrups, Inta Vanaga, Daira Šlanka, Irēna Grauze, Ginta Andersone.

Iepirkumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Kristaps Osis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Ilze Opelta
Komisijas locekļi:
Ginta Andersone, Ingrīda Andersone, Daira Šlanka, Everita Lukševica, Evija Mame.

Izglītības lietu komisija

Komisijas priekšsēdētāja:
Irēna Birgensone
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:
Ieva Ostrovska
Komisijas locekļi:
Saulcerīte Levica, Sergejs Beļkevičs, Ilzīte Bulava, Inese Kravcova, Dace Vaļko.

Jaunatnes lietu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Ginta Kožokaru
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Rudīte Muraševa
Komisijas locekļi:
Agita Skrebele, Dita Dubulta, Antra Jansone, Normunds Vācis, Edmunds Pabērzis.

Komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem

Komisijas priekšsēdētājs:
Ilze Tomanoviča-Barone
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Kristīna Maslovska
Komisijas locekļi:
Gatis Baumanis, Ieva Ostrovska, Antra Jansone, Linda Medne, Inna Kislina.

Kultūras komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Krista Vīndedze
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Inga Dobuma
Komisijas locekļi:
Mārtiņš Lagzdons, Linda Medne, Sarmīte Kaufmane, Karīna Ciesmane, Elmārs Kalniņš.

Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Māris Mednis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Vineta Vovere
Komisijas locekļi:
Ligita Berga, Marita Spundiņa, Romans Maags, Daiga Gudriķe, Everita Lukševica.

Mājokļu jautājumu komisija

Komisijas priekšsēdētāja:
Didzis Konuševskis
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:
Kārlis Barančans
Komisijas locekļi:
Irēna Grauze, Valdis Gūtmanis, Solvita Ramona, Sindija Maulica, Inga Salniņa.

Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Ārijs Sproģis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Raivis Zīrups
Komisijas locekļi:
Egils Gusts Daiga Leimane - Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja, Viesturs Kveksis - Dienvidkurzemes Virsmežniecības Saldus nodaļas mežzinis Valsts meža dienesta deleģētais pārstāvis Māris Ūselis - Biedrības “Latvijas mednieku savienība” deleģētais pārstāvis, Aigars Štrauss - Biedrības “Saldus Meža īpašnieku apvienība” valdes loceklis

Novada apbalvojumu un simbolikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Māris Zusts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Mārtiņš Lagzdons
Komisijas locekļi:
Kristaps Osis, Indra Rassa, Kristīna Maslovska, Linda Medne, Didzis Konuševskis.

Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Anita Grigute
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:
Juris Sīlis
Komisijas locekļi:
Kristaps Osis, Egils Gusts, Ligita Berga, Ina Vītola, Solvita Dūklava.

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas priekšsēdētāja:
Saulcerīte Levica, Izglītības pārvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:
Vita Grīsei-Akopjana, speciālās izglītības pedagoģe
Komisijas locekļi:
Ieva Rītiņa-Brūvere Indra Kuģe Lana Turka Ieva Saulesleja-Homane Agnese Bagātā

Saldus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Māris Zusts, Saldus novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:
Komisijas locekļi:

Sociālo jautājumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Inta Vanaga
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Indra Rassa
Komisijas locekļi:
Ina Behmane, Dace Poruka, Ligita Berga, Gunta Āboliņa, Agrita Sleže.

Sporta komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Gatis Baumanis
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:
Ansis Pūce
Komisijas locekļi:
Kārlis Barančans, Andris Ozoliņš, Uģis Kleščovs, Madars Roga, Elga Grota.

Starpinstitūciju sadarbības komisija sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam

Komisijas priekšsēdētājs:
Vineta Vovere
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:
Līga Andrušēvica
Komisijas locekļi:
Arvis Blūms, Liene Gice, Ieva Rītiņa-Brūvere, Arnita Ozoliņa - Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa deleģētais pārstāvis, Saldus novada Pašvaldības policijas pārstāvis.

Transporta kustības drošības komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Raivis Zīrups
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Arvis Blūms
Komisijas locekļi:
Nauris Gailišs, Ivars Balgalvis, Eduards Šmits, Aigars Zaļkalns - Valsts policijas pārstāvis, Saldus novada Pašvaldības policijas pārstāvis.

Tūrisma komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Inga Dobuma
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Linda Medne
Komisijas locekļi:
Inta Ķikure, Krista Vīndedze, Sintija Pileniece, Ilze Tomanoviča-Barone, Solveiga Dzene.

Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Gunta Nordena
Komisijas sekretāre:
Komisijas locekļi:
Ieva Jeļņikova, Daira Šlanka, Romāns Ņikiforovs, Jānis Zolmanis, Linda Milne, Ina Kripševica.

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: