Komitejas un komisijas

Finanšu komiteja

Finanšu komitejas priekšsēdētājs:
Māris Zusts
Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks:
Didzis Konuševskis
Finanšu komitejas locekļi:
Reinis Doniņš Sergejs Beļkevičs Aidis Herings Edgars Kronbergs Indra Ūdra Inta Vanaga Raivis Zīrups

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja:
Natālija Balode
Komitejas priekšsēdētājas vietnieks:
Roberts Sipenieks
Gatis Baumanis Elmārs Kalniņš Didzis Konuševskis Inta Vanaga Vineta Vovere

Teritoriālā komiteja

Komitejas priekšsēdētājs:
Raivis Zīrups
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks:
Andris Saulītis
Komitejas locekļi:
Aidis Herings Juris Levics Māris Mednis Indra Ūdra Gatis Baumanis

Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs - domes priekšsēdētājs:
Māris Zusts
4 komisijas locekļi

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Andris Saulītis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Rolands Marģelis
Komisijas locekļi:
Didzis Konuševskis Sindija Maulica Juris Šneiders Solvita Ramona Ieva Rītiņa-Brūvere

Attīstības un vides aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Raivis Zīrups
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Ingrīda Andersone
Komisijas locekļi:
Krista Vīndedze Didzis Konuševskis Edgars Kronbergs Ginta Andersone Ginta Ernšteina

Budžeta un ekonomikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Māris Zusts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Kristaps Osis
Komisijas locekļi:
Reinis Doniņš Irēna Grauze Edgars Kronbergs Daira Šlanka

Saldus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Māris Zusts, Saldus novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Solvita Dūklava, Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:
Mairis Jocus, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļas komandiera p.i. Virsleitnants Ivars Naumanis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļas vada komandieris
Komisijas locekļi:
Kristaps Osis, Saldus novada pašvaldības izpilddirektors; Tālivaldis Bērtulsons, Brocēnu novada pašvaldības izpilddirektors; Rolands Agafonovs, AS "Sadales tīkls” Ventspils tīklu nodaļas vadītājs; Eduards Boļšakovs, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa priekšnieks; Jānis Vīcups, Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona komandiera p.i. - kapteinis; Daumants Grundmanis, Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības Saldus nodaļas mežzinis; Ina Behmane, Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore; Ingemars Harmsens, SIA "Saldus medicīnas centrs” valdes priekšsēdētājs; Aija Siliņa, Brocēnu novada pašvaldības iestādes "Sociālais dienests” vadītāja p.i.; Rolands Marģelis, Saldus novada pašvaldības policijas priekšnieks; Gatis Lieldaudzietis, Brocēnu novada pašvaldības policijas priekšnieks.

Iepirkumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Reinis Doniņš
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Kristaps Osis
Komisijas locekļi:
Ginta Andersone Anita Grigute Everita Lukševica Ilze Opelta Daira Šlanka

Izglītības un jaunatnes lietu komisija

Komisijas priekšsēdētāja:
Vineta Vovere
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:
Dace Eglīte-Zīrupa
Komisijas locekļi:
Saulcerīte Levica Gints Homanis Ilzīte Bulava Ivars Atteka Rudīte Muraševa

Komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem

Komisijas priekšsēdētājs:
Aidis Herings
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Natālija Balode
Komisijas locekļi:
Roberts Sipenieks Gatis Baumanis Liene Klagiša Evija Mame Antra Jansone

Kultūras, sporta un tūrisma komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Gatis Baumanis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Elmārs Kalniņš
Komisijas locekļi:
Eva Rozīte-Ņikitina Dainars Zolmanis Zanda Strogonova Inta Ķikure Līga Šaule Vineta Jurevica Rinalds Herings

Mājokļu un sociālo jautājumu komisija

Komisijas priekšsēdētāja:
Inta Vanaga
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:
Dina Brēdava
Komisijas locekļi:
Valdis Gūtmanis Ina Behmane Petrs Brazdausks Solvita Ramona Irēna Grauze

Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Juris Sīlis
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:
Edgars Kronbergs
Komisijas locekļi:
Aidis Herings Didzis Konuševskis Kristaps Osis Anita Grigute Imants Džulis

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas priekšsēdētāja:
Saulcerīte Levica, Izglītības pārvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:
Ieva Rītiņa-Brūvere, Izglītības pārvaldes pirmsskolu, bērnu tiesību aizsardzības speciāliste
Komisijas locekļi:
Indra Kuģe Sandra Nordena Lana Turka Vita Grīsle-Akopjana Agnese Bagātā

Starpinstitūciju sadarbības komisija sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam

Komisijas priekšsēdētājs:
Ina Behmane (Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore)
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:
Solvita Ramona
Komisijas locekļi:
Ieva Rītiņa-Brūvere Rolands Marģelis Arnita Gluškova

Transporta kustības drošības komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Raivis Zīrups
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Māris Ķeiris
Komisijas locekļi:
Linards Doniņš Rolands Marģelis Uldis Plācis Viktors Drukovskis Kaspars Skapsts

Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Gunta Nordena
Komisijas sekretāre:
Ieva Jeļņikova
Komisijas locekļi:
Daira Šlanka Romāns Ņikiforovs Ronalds Sproģis Ilze Kronberga Dagnija Vinniņa