Komitejas un komisijas

Finanšu komiteja

Finanšu komitejas priekšsēdētājs:
Māris Zusts
Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks:
Didzis Konuševskis, Ilze Tomanoviča-Barone
Finanšu komitejas locekļi:
Inga Dobuma, Kristīna Maslovska, Indra Rassa, Inta Vanaga, Vineta Vovere, Raivis Zīrups.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja:
Inta Vanaga
Komitejas priekšsēdētājas vietnieki:
Gatis Baumanis, Mārtiņš Lagzdons
Komitejas locekļi:
Didzis Konuševskis, Ārijs Sproģis, Ilze Tomanoviča-Barone, Vineta Vovere.

Teritoriālā komiteja

Komitejas priekšsēdētājs:
Raivis Zīrups
Komitejas priekšsēdētāja vietnieki:
Ārijs Sproģis, Ansis Pūce.
Komitejas locekļi:
Gatis Baumanis, Kārlis Barančans, Inga Dobuma, Roberts Sipenieks.

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Andris Saulītis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Didzis Konuševskis
Komisijas locekļi:
Sindija Maulica - Saldus novada p/a “Sociālais dienests” deleģētais pārstāvis, Solvita Ramona - Saldus novada bāriņtiesas deleģētais pārstāvis, Ginta Kožokaru - Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists, Juris Šneiders - pulkvežleitnants, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks, Saldus novada pašvaldības policijas priekšnieks - Ivars Naumanis

Attīstības, pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Raivis Zīrups
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Anita Grigute
Komisijas locekļi:
Kristaps Osis, Ginta Andersone, Ingrīda Andersone, Ilze Tomanoviča-Barone, Karīna Ciesmane.

Budžeta un ekonomikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Māris Zusts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Kristaps Osis
Komisijas locekļi:
Raivis Zīrups, Inta Vanaga, Daira Šlanka, Irēna Grauze, Ginta Andersone.

Ētikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Māris Zusts
Komisijas locekļi:
Raivis Zīrups, Indra Rassa, Arvis Blūms, Ina Kripševica.

Iepirkumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Kristaps Osis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Daira Šlanka
Komisijas locekļi:
Ginta Andersone, Ingrīda Andersone, Karīna Ciesmane, Everita Lukševica, Evija Mame.

Izglītības un jaunatnes lietu komisija

Komisijas priekšsēdētāja:
Irēna Birgersone
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:
Ieva Ostrovska
Komisijas locekļi:
Saulcerīte Levica, Inese Kravcova, Dace Vaļko, Agita Skrebele, Dita Dubulta.

Komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem

Komisijas priekšsēdētājs:
Ilze Tomanoviča-Barone
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Kristīna Maslovska
Komisijas locekļi:
Gatis Baumanis, Ieva Ostrovska, Antra Jansone, Linda Medne, Inna Kislina.

Kultūras un tūrisma komisija

Komisijas priekšsēdētāja:
Inga Dobuma
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:
Krista Vīndedze
Komisijas locekļi:
Mārtiņš Lagzdons, Sarmīte Kaufmane, Elmārs Kalniņš, Ilze Tomanoviča-Barone, Solveiga Dzene.

Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Māris Mednis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Vineta Vovere
Komisijas locekļi:
Ligita Berga, Marita Spundiņa, Romans Maags, Daiga Gudriķe, Everita Lukševica.

Mājokļu jautājumu komisija

Komisijas priekšsēdētāja:
Didzis Konuševskis
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:
Kārlis Barančans
Komisijas locekļi:
Karīna Ciesmane, Valdis Gūtmanis, Solvita Ramona, Sindija Maulica, Inga Salniņa.

Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Ārijs Sproģis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Raivis Zīrups
Komisijas locekļi:
Egils Gusts Daiga Leimane - Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja, Viesturs Kveksis - Dienvidkurzemes Virsmežniecības Saldus nodaļas mežzinis Valsts meža dienesta deleģētais pārstāvis Māris Ūselis - Biedrības “Latvijas mednieku savienība” deleģētais pārstāvis, Aigars Strelēvics - Biedrības “Saldus Meža īpašnieku apvienība” valdes loceklis

Novada apbalvojumu un simbolikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Māris Zusts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Mārtiņš Lagzdons
Komisijas locekļi:
Kristaps Osis, Indra Rassa, Kristīna Maslovska, Linda Medne, Didzis Konuševskis.

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas vadītāja
Ieva Saulesleja-Homane, logopēde, speciālās izglītības pedagoģe
Komisijas locekļi:
Ilva Briede, Indra Kuģe, Iveta Brikšķe, Lana Turka, Vita Grīsle-Akopjana, Agnese Bagātā

Saldus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Māris Zusts, Saldus novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:
Jānis Vējš, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļas komandiera pienākumu izpildītājs, leitnants un aizvietotājs Mairis Jocus, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļas vada komandieris, kapteinis
Komisijas locekļi:
Kristaps Osis, Saldus novada pašvaldības izpilddirektors, aizvietotājs Arvis Blūms, Saldus novada pašvaldības izpilddirektora 1. vietnieks; Daumants Grundmanis, Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības Saldus nodaļas mežzinis, aizvietotājs Harijs Aigars, Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības Saldus nodaļas mežzinis; Ina Behmane, Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore, aizvietotājs Sindija Maulica, Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktores vietniece; Ivars Naumanis, Saldus novada pašvaldības policijas priekšnieks, aizvietotājs Rolands Marģelis, Saldus novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks; Eduards Boļšakovs, pulkvežleitnants, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa priekšnieks, aizvietotājs Juris Šneiders, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa Kārtības policijas priekšnieks; Nellija Kleinberga, SIA “Saldus medicīnas centrs” valdes priekšsēdētāja, aizvietotājs Aleksandrs Gluškovs, SIA “Saldus medicīnas centrs” izpilddirektors; Artis Kacēvičs, AS “Sadales tīkls” Tīklu pārvaldības funkcijas, Tīklu uzturēšanas daļas, Rietumu tīklu nodaļas vadītājs, aizvietotājs Juris Dureiks, Tīklu pārvaldības funkcijas, Tīklu uzturēšanas daļas, Rietumu tīklu nodaļas meistars, Kristaps Kerve, AS “Sadales tīkls” Rietumu daļas vadītājs; Andris Rieksts, , pulkvedis, Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris, aizvietotājs Rinats Ažēns, pulkvežleitnants, Zemessardzes 45. kaujas nodrošinājuma bataljona (ZS 45.KNB) komandieris majors un aizvietotājs Ainars Arums, kapteinis, ZS 45.KNB Apgādes un transportēšanas rotas komandieris; Gita Riekstiņa, valsts vecākā pārtikas inspektore, Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidkurzemes pārvaldes vadītāja, aizvietotājs Aivita Vītoliņa, valsts vecākā veterinārā inspektore, Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidkurzemes pārvaldes vadītājas vietniece.

Sociālo jautājumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Inta Vanaga
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Indra Rassa
Komisijas locekļi:
Ina Behmane, Dace Poruka, Ligita Berga, Gunta Āboliņa, Agrita Sleže.

Sporta komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Gatis Baumanis
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:
Ansis Pūce
Komisijas locekļi:
Kārlis Barančans, Kristaps Vaģelis, Uģis Kleščovs, Madars Roga, Elga Grota.

Starpinstitūciju sadarbības komisija sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam

Komisijas priekšsēdētājs:
Vineta Vovere
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:
Līga Andrušēvica
Komisijas locekļi:
Arvis Blūms, Liene Gice, Saulcerīte Levica, Arnita Ozoliņa - Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa deleģētais pārstāvis, Saldus novada Pašvaldības policijas pārstāvis.

Transporta kustības drošības komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Raivis Zīrups
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Arvis Blūms
Komisijas locekļi:
Nauris Gailišs, Ivars Balgalvis, Eduards Šmits, Aigars Zaļkalns - Valsts policijas pārstāvis, Saldus novada Pašvaldības policijas pārstāvis.

Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Gunta Nordena
Komisijas sekretāre:
Ieva Jeļņikova
Komisijas locekļi:
Daira Šlanka, Romāns Ņikiforovs, Jānis Zolmanis, Linda Milne, Ina Kripševica.

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: