Pajautā

Jūs varat uzdot jautājumu pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot savā e-pastā!

Lūgums ņemt vērā, ka Saldus novada pašvaldība saskaņā ar likumu «Iesniegumu likums» ir tiesīga neizskatīt saņemto jautājumu, ja sūtītājs nav norādījis savu vārdu un uzvārdu, kā arī citus nepieciešamos datus atbildes sniegšanai (e-pasta adrese).

(obligāts)

Jautā pašvaldībai

Jūs varat uzdot jautājumu pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot savā e-pastā!

Lūgums ņemt vērā, ka Saldus novada pašvaldība saskaņā ar likumu «Iesniegumu likums» ir tiesīga neizskatīt saņemto jautājumu, ja sūtītājs nav norādījis savu vārdu un uzvārdu, kā arī citus nepieciešamos datus atbildes sniegšanai (e-pasta adrese).

(obligāts)