Administratīvie pakalpojumi

Arhīva izziņu izsniegšana no pašvaldības arhīva

Apraksts

Arhīva izziņu, kas satur informāciju no Saldus novada pašvaldības arhīva glabāšanā esošajiem dokumentiem, var saņemt, personai aizpildot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu. Ja personu pārstāv pilnvarota persona, jāuzrāda pilnvara.

Pakalpojuma pieprasīšana

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē pasts@saldus.lv
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Klātienē – Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū (lobijā).

Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Tālrunis – 62304364, 63807280

www.saldus.lv vidē – Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu pašvaldības arhivāram, atbildi saņemot e-pastā.


Pakalpojumu pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt veidlapu

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Pakalpojuma maksa
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra Saistošiem noteikumiem Nr. 44 „Par Saldus novada pašvaldības nodevām”:

Izziņas no oficiāli izstrādātiem dokumentiem - 2,80 euro

Par katru pielikuma lapu - 1,40 euro
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov.
Reģ. Nr. 90009114646

SEB Banka AS kods UNLALV2XXXX
konts LV42UNLA0050014277525

AS DNB Banka kods RIKOLV2X
LV25RIKO0002013175097

AS Swedbank kods HABALV22
LV39HABA0551027582720

AS Citadele banka kods PARXLV22
LV60PARX0012797400003

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē - Striķu ielā 3, Saldū
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Arhīva izziņu izsniedz ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas pēc maksājumu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: