Pašvaldības līdzfinansējums

Atbalsta saņemšana Saldus novada sporta biedrībām un nodibinājumiem

Apraksts

Pašvaldības finansiālo atbalstu piešķir sporta organizācijām, kuru juridiskā adrese ir Saldus novadā un kas savu darbību veic Saldus novadā.
Mērķis ir finansiāli atbalstīt sporta organizāciju līdzdalību sportisko aktivitāšu un sacensību organizēšanā Saldus novadā, tādējādi sekmējot sporta attīstību,  veicinot sportistu izaugsmi un meistarību, kā arī veicinot novada iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Līdz katra gada 15.novembrim (ja 15.novembris ir brīvdiena, tad līdz iepriekšējai darba dienai) Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” (turpmāk p/a ,,Saldus TIKS centrs”) sporta darba vadītājai (-am).


Pieteikumu iesniedz papīra formātā, pievienojot šādu informāciju:

  • biedrības reģistrācijas apliecības kopija;
  • pasākumu kalendāro plānu nākamajam budžeta gadam (atsevišķs dokuments);
  • treniņu vietu un laiku provizoriskos grafikus (atsevišķs dokuments);
  • atskaiti par iepriekšējo gadu

Iepriekš uzskaitītie dokumenti jāiesniedz cauraukloti un ar sanumurētām lapām ievietoti vienā mapē

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Saldus novada pašvaldības nolikums “Par finansiālu atbalstu Saldus novada sporta biedrībām un nodibinājumiem”

Atbildīgais speciālists

Elga GROTA, sporta darba vadītāja, elga.grota@saldus.lv, +37129485523

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Pēc apstiprinājuma saņemšanas par finansiāla atbalsta piešķiršanu ar sporta organizāciju tiek slēgts līgums.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Finansiāls atbalsts sporta organizācijai tiek izmaksāts uz Saldus novada pašvaldības aģentūrai „Saldus TIKS centrs” iesniegtā rēķina pamata. Saņemtā atbalsta summa sporta organizācijām tiek izmaksāta četrās vienādās daļās saskaņā ar sporta darba vadītājas (-a ) sastādīto izmaksu grafiku.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: