Nekustamā īpašuma nodaļas pakalpojumi

Atzinumu saņemšana par būves atbilstību tehniskajiem noteikumiem

Apraksts

Pēc būvdarbu pabeigšanas pasūtītājs vai būvdarbu veicējs, ja tas paredzēts pušu savstarpējā līgumā, rakstveidā pieprasa institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos noteikumus, sniegt atzinumu par būves atbilstību tehniskajiem noteikumiem.
Iesniegumi tiek pieņemti klātienē, pa pastu, izmantojot e-pastu un elektroniskos pakalpojumus. Saldus novada pašvaldības atbildīgie darbinieki reģistrē iesniegumu elektroniskajā dokumentu pārvaldības sistēmā (nepieciešamības gadījumā atbildīgie darbinieki noformē mutvārdu iesniegumu) un nodod to pašvaldības vadībai rezolūcijai. Pēc rezolūcijas saņemšanas iesniegums tiek nodots izpildei rezolūcijā norādītajiem darbiniekiem. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtība un termiņa iesniedzējs saņem pašvaldības atbildi.

Pakalpojuma pieprasīšana

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

Elektroniskais pasts – Iesniegumu iesūta e-pasta adresē ni@saldus.lv

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Klātienē – Rakstisku iesniegumu iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū.

Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Tālrunis – 63807280, mob.t.:26515328

www.saldus.lv vidē – Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.

Pieprasot pakalpojumu, nepieciešams iesūtīt elektroniski vai pievienot elektroniskā datu nesējā būves (t.sk. inženierkomunikāciju) izpildmērījumu plānu; būves (t.sk.inženierkomunikāciju) demontāžas aktu dwg, dgn un pdf formātā. Izpildmērījuma plānā attēlo jaunizbūvētās būves faktisko novirzi attiecībā pret projektu. Izpildmērījumu plāni jāsaskaņo ar būves (t.sk. inženierkomunikāciju) īpašnieku/turētāju.
Papildus iesniedzami tehniskajos noteikumos prasītie būvdarbu kvalitāti apliecinošie dokumenti, tehnisko noteikumu kopija.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Lejupielādēt veidlapu
Noformējot iesniegumu brīvā formā, iesniegumā nepieciešams norādīt informāciju par projektu (nosaukums, adrese, kadastra Nr.) un atsauci uz pašvaldības izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem (datums un Nr.), kā arī datumu projekta akceptam būvvaldē.

Atbildīgais speciālists

Sintija GRIGUTE, lietvedības speciāliste – informācijas sistēmu uzturētāja, ni@saldus.lv, Telefons:26605800

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Atbildi uz rakstisku iesniegumu pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
Atbildi uz informācijas pieprasījumu sniedz Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: