Pasākumi, atļaujas

Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana

Apraksts

Pakalpojums vērsts uz informācijas sniegšanu interesentiem par Saldus novada pašvaldības izglītības iestāžu organizētajām bērnu un jauniešu nometnēm, kā arī biedrību un nodibinājumu organizētajām nometnēm, kuru īstenošanu atbalsta Saldus novada pašvaldība. Informācijas sagatavošana, izplatīšana, koordinēšana par pašvaldības rīkotām bērnu un jauniešu nometnēm.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Klients ierodas klātienē un uzdod sev interesējošos jautājumus Bērnu un jaunatnes centrā Lielā ielā 3b, Saldū
Korespondence papīra formātā – Rakstisku jautājumu klients nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
Elektroniskais pasts – Klients nosūta savu jautājumu uz norādīto e-pasta adresi : dome@saldus.lv
Tālrunis – 63822115
www.saldus.lv vidē – Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt iesniegumu

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Ministru kabineta  noteikumi Nr.981“ Bērnu nometņu organizēšanas un  darbības kārtība”

Atbildīgais speciālists

Valda Tubina –  Saldus bērnu un jaunatnes centra direktore; e-pasts: saldus.bjc@saldus.lv, telefons 63822115

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē - Lielā ielā 3b, Saldū, darba dienās : 9.00-18.00
Korespondence - norādītajā pasta adresē
Elektroniskais pasts - Klients saņem atbildi uz interesējošajiem jautājumiem
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Pakalpojums ir iespējams saņemt jebkurai personai un var saņemt uzreiz.
Atpakaļ