Izglītība

Braukšanas maksas atvieglojumi un transporta izdevumu segšanas kārtība izglītojamiem

Apraksts

Saldus novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamie ir tiesīgi izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā.

Pašvaldība piešķir braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā un kompensē transporta izdevumus:

  • no izglītojamā deklarētās dzīves vietas Latvijas Republikas teritorijā līdz Pašvaldības vispārējās izglītības iestādei un pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei un atpakaļ;
  • no Pašvaldības pamatizglītības vai vidējās izglītības iestādes uz Pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādi un atpakaļ.

Braukšanas maksas atvieglojumu un transporta izdevumu segšanas kārtībai tiek noteikta šāda prioritārā secība:

  1. lietojot elektronisko viedkarti (e-talons);
  2. sabiedriskā transporta biļešu kompensēšana;
  3. personiskā transporta lietošanas kompensēšana.
Pakalpojuma pieprasīšana

Uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā uzsākot izglītības iegūšanu Pašvaldības vispārējās izglītības iestādē izglītojamo likumiskie pārstāvji vai pilngadību sasniegušais izglītojamais izglītības iestādē iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu par attiecīgā braukšanas maksas atvieglojuma vai transporta izdevumu segšanas veida piemērošanu no izglītojamā deklarētās dzīves vietas Latvijas Republikas teritorijā līdz vispārējai izglītības iestādei un profesionālās ievirzes izglītības iestādei un atpakaļ:

  • individuālo pieteikumu personalizētās viedkartes (e–talona) saņemšanai, ja nokļūšanai izglītības iestādē izmanto sabiedrisko transportu, kurā ir iespējami norēķini ar e-taloniem;
  • iesniegumu sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai, ja nokļūšanai izglītības iestādē izmanto sabiedrisko transportu, kurā nav iespējami norēķini ar e-taloniem vai kompensācija tiek saņemta noteikumu 9.punktā (skatīt saistošos noteik. Nr. 19) minētajā gadījumā;
  • iesniegumu personiskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai, ja nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ tiek izmantots personiskais transports.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

2021. gada 22.jūlija Saldus novada domes saistošie noteikumi nr. 19, iesniegumu veidlapas “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izevumu segšanas kārtību izglītojamiem Saldus novadā”

Atbildīgais speciālists

Undīne Vanaga, Izglītības pārvaldes vecākā speciāliste formālās un neformālās izglītības darbā
e-pasts: undine.vanaga@saldus.lv
telefons: 28658332

Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Izglītības iestāde, kurā mācās izglītojamais, apkopo un pārbauda e-talonu saņemšanai iesniegtos pieteikumus un tajos norādīto informācijas patiesumu un viena mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas nodrošina e-talona pasūtīšanu, saņemšanu un nodošanu izglītojamajiem.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: