Civilstāvokļa akti

Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un atjaunošana

Apraksts

Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana ir iepriekš izdarīta civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labošana, papildināšana vai anulēšana. Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas, saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām.
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē Dzimtsarakstu nodaļā


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
1. Jāiesniedz iesniegums, norādot izmaiņu nepieciešamību, kā arī dokumenti, kuri pamato pieprasītās darbības veikšanas nepieciešamību
2. Jāuzrāda personas apliecinošs dokuments.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

1.Civillikums
2.Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
3.LR Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 761“Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
4. LR Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr. 906“Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”

Atbildīgais speciālists

Silvija Jakševica – Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, e-pasts silvija.jaksevica@saldus.lv, tālr. 63807951, 25479813
Gunta Nordena – Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece, e-pasts gunta.nordena@saldus.lv, tālr. 63807951, 25479813
Arta Ramiņa – Dzimtsarakstu nodaļas galvenā speciāliste, e-pasts arta.ramina@saldus.lv, tālr. 63807951

Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva – 7,00 eiro
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Maksājumu par pakalpojumu var veikt pēc iesnieguma reģistrēšanas Dzimtsarakstu nodaļā internetbankā vai pašvaldības norēķinu centrā Striķu ielā 2, Saldū.

Maksājuma saņēmējs:

Saldus novada pašvaldība

PVN reģ. Nr. LV90009114646

Bankas konti: (izvēlieties sev izdevīgāko)

SEB – LV42UNLA0050014277525

SWED – LV39HABA0551027582720

CITADELE – LV60PARX0012797400003

LUMINOR BANK LV25RIKO0002013175097
No valsts nodevas atbrīvo, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu (valsts nodevu neiekasē, ja vienai no personām, kura reģistrē laulību, ir minētais statuss):

  • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
  • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
  • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
  • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  • daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē Dzimtsarakstu nodaļā
Pakalpojuma saņemšanas laiki
Pirmdiena

8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00

Otrdiena

8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00

Trešdiena

8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00

Ceturtdiena

8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00

Piektdiena

8.00 – 12.00

Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Atbildi uz rakstisku iesniegumu pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: