Administratīvie pakalpojumi

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošo izīrēto dzīvokļu atsavināšana