Administratīvie pakalpojumi

Dokumentu kopiju izsniegšana no pašvaldības arhīva

Apraksts

Saldus novada pašvaldības arhīvā esošo dokumentu apliecinātu kopiju, izrakstu vai norakstu var saņemt, personai aizpildot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu. Ja personu pārstāv pilnvarota persona, jāuzrāda pilnvara.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū (lobijā).

Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē pasts@saldus.lv
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Tālrunis – 62304364, 63807280

www.saldus.lv vidē – Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu pašvaldības arhivāram, atbildi saņemot e-pastā.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejuplādēt veidlapu

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Pakalpojuma maksa
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra Saistošiem noteikumiem Nr. 44 „Par Saldus novada pašvaldības nodevām”:

Saldus novada domes sēžu protokolu izraksti, ja dokuments meklējams pašvaldības arhīvā - 4,20 euro
par katru pielikuma lapu - 1,40 euro
Saldus novada domes sēžu protokolu izrakstu apliecinātas kopijas, ja dokuments meklējams pašvaldības arhīvā - 1,40 euro
par katru pielikuma lapu - 0,70 euro
Citi oficiāli izstrādātie dokumenti - 2,80 euro
par katru pielikuma lapu - 1,40 euro
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801
PVN kods LV90009114646

AS SEB Banka
Kods: UNLALV2XXXX
LV42UNLA0050014277525

AS DNB Banka
Kods: RIKOLV2X
LV25RIKO0002013175097

AS Swedbank
Kods: HABALV22
LV39HABA0551027582720

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē vai e-adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Apliecinātu kopiju, izrakstu vai norakstu izsniedz ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: