Administratīvie pakalpojumi

Dokumentu sagatavošana nomas objektu iznomāšanai un nomas tiesību izsoļu rīkošana