Civilstāvokļa akti

Dzimšanas fakta reģistrācija

Apraksts

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo Dzimtsarakstu iestādei. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas, dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai darbinieks bērna vecākiem vai personai, kas paziņojusi par dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja vecāki sastāv laulībā, bērna dzimšanu var reģistrēt viens no vecākiem, ja nesastāv laulībā – abi vecāki.
!!! Ja laulātais nav bērna bioloģiskais tēvs, bet bērna bioloģiskais tēvs ir gatavs labprātīgi atzīt paternitāti, ir iespēja rakstīt trīspusēju paternitātes atzīšanas iesniegumu.
!!! Ja pēc laulības šķiršanas nav pagājušas 306 dienas, bērna tēvs nav bijušais laulātais, bērna bioloģiskais tēvs nav gatavs atzīt paternitāti, dzimšanas reģistrā kā bērna tēvs tiek ierakstīts bijušais laulātais.


Par grozījumiem Iedzīvotāju reģistra likumā
2017. gada 1. jūlijā stāsies spēkā grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā (turpmāk – likums) par personas koda piešķiršanu.
Latvijas personas kods sastāv no vienpadsmit ciparu kombinācijas, kur pirmie seši cipari sniedz informāciju par personas dzimšanas datumu, pārējie pieci (aiz defises) ir sistēmas ģenerēti cipari.
No š.g. 1. jūlija:
1. Personas kods tiks veidot no vienpadsmit cipariem pirmie seši cipari no pārējiem pieciem tiks atdalīti ar defisi (tāpat, kā līdz šim).
2. Personas koda pirmie divi cipari būs “32”, bet visi pārējie cipari būs sistēmas automātiski ģenerēti nejauši. Personas nevarēs sev izvēlēties vēlamo ciparu kombināciju, to automātiski ģenerēs sistēma.
3. Visiem bērniem, kuru dzimšana tiks reģistrēta no 1. jūlija (arī, ja bērns dzimis pirms 1. jūlija, bet vecāki dzimšanu reģistrē 1. jūlijā un vēlāk), personas kods tiks ģenerēts, ievērojot jauno regulējumu personas koda veidošanā.
Likums paredz, ka persona, kurai personas kods piešķirts līdz 2017. gada 30. jūnijam (ieskaitot), sākot ar 1. jūliju būs tiesīga vienu reizi lūgt, lai personas kodu nomaina uz tādu personas kodu, kurā netiek norādīts dzimšanas datums. Šādā gadījumā personai jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Ja personas kods vienreiz būs mainīts, otrreiz to izdarīt vairs nevarēs, arī atgriezties pie personas koda, kāds bija pirms maiņas, nevarēs. Mainot personas kodu, personu apliecinošie dokumenti kļūst nederīgi un tie jāmaina. Par dokumentu maiņu ir jāmaksā likumā noteiktā valsts nodeva par personas dokumentu maiņu.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Silvija Jakševica

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē Dzimtsarakstu nodaļā Avotu ielā 12, Saldū


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Iesnieguma veidlapa

1. Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņa par bērna dzimšanu – jāiesniedz oriģināls.
2. Vecāku pases – oriģināls
3. Vecāku laulības apliecība – jāuzrāda oriģināls
4. Ja vecāki nesastāv laulībā, nepieciešams iesniegums par paternitātes atzīšanu.

Atbildīgais speciālists

Silvija Jakševica – Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, e-pasts silvija.jaksevica@saldus.lv, tālr. 63807951, 25479813
Gunta Nordena – Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece, e-pasts gunta.nordena@saldus.lv, tālr. 63807951
Arta Ramiņa – Dzimtsarakstu nodaļas galvenā speciāliste, e-pasts arta.ramina@saldus.lv, tālr. 63807951

Pakalpojuma maksa
Bez maksas
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē Dzimtsarakstu nodaļā Avotu ielā 12, Saldū
Pakalpojuma saņemšanas laiki
Pirmdiena

8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00

Otrdiena

8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00

Trešdiena

8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00

Ceturtdiena

8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00

Piektdiena

8.00 – 12.00

Pakalpojuma saņemšanas termiņš
1 darba diena
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: