Dzīvokļi, īre, dzīves vietas deklarēšana

Dzīvojamo telpu/sociālā dzīvokļa īres līguma grozīšana, jauna līguma noslēgšana pēc līguma termiņa beigām, līguma izbeigšana

Apraksts

Dzīvojamo telpu/sociālā dzīvokļa īrnieks ir tiesīgs lūgt jauna līguma noslēgšanu līguma termiņam izbeidzoties, ja persona atbilst nosacījumiem, lai saņemtu pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Dzīvojamo telpu/sociālā dzīvokļa īrnieks ir tiesīgs lūgt līguma izbeigšanu pirms līguma termiņa izbeigšanās.

Īrnieka nāves gadījumā īrnieka ģimenes loceklis (laulātais vai abu vai katra laulātā bērni), kurš ir norādīts īres līgumā, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā. Ja dzīvoklis īrniekam ir ticis izīrēts kā palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, tiek izvērtēta īrnieka ģimenes locekļa atbilstība normatīvo aktu prasībām, lai saņemtu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana notiek uz iesnieguma un Saldus novada domes mājokļu jautājumu komisijas lēmuma pamata. Dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšana notiek uz iesnieguma pamata, slēdzot vienošanos par īres līguma izbeigšanu ar izīrētāju.

Pakalpojuma pieprasīšana

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

Elektroniskais pasts – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu iesūta e-pasta adresē pasts@saldus.lv.
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Klātienē – rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, vai Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

Korespondence papīra formātā – rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Tālrunis – 62304365, 63807280.

www.saldus.lv vidē – izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai” ir iespēja uzdot jautājumu Saldus novada domes mājokļu jautājumu komisijai par normatīvo aktu piemērošanu, neskarot informāciju par fiziskām personām, atbildi saņemot e-pastā.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Īres līguma noslēgšana (pēc iepriekšējā līguma termiņa beigām)
Īres līguma izbeigšana
Īres līguma noslēgšana ar ģimenes locekli

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Atbildīgais speciālists

Elīna Vilmane-Meženiece, juriste, elina.vilmane-mezeniece@saldus.lv, 62304365

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē: Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Lēmumu par dzīvojamo telpu/sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu pieņem Saldus novada domes mājokļu jautājumu komisijas sēdē, kas notiek vienu reizi mēnesī. Saldus novada domes mājokļu jautājumu komisijas lēmuma izraksts tiek sagatavots 5 darba dienu laikā pēc komisijas sēdes.
Vienošanos par dzīvojamo telpu/ sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanu sagatavo izīrētājs līgumā norādītajā termiņā.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: