Būvvaldes pakalpojumi

Ģeotelpiskās informācijas pārbaude, reģistrācija, sagatavošana un izsniegšana

Apraksts

Pašvaldības funkcija deleģēta SIA “ Mērniecības datu centrs” , reģ. Nr. LV40003831048 ,adrese  Sarkandaugavas iela 26 k-8,
Rīga, LV-1005.
www.mdc.lv

Atbildīgais speciālists

Inga Jukneviča , Saldus novada būvvaldes ģeotelpiskās informācijas inženiere, inga.juknevica@saldus.lv, 63807262

Atpakaļ