Būvvaldes pakalpojumi

Ierosinājumu izskatīšana un konsultāciju sniegšana par teritorijas attīstības jautājumiem

Apraksts

Konsultācijas laikā ir iespēja saņemt informāciju par ieceres un plānotās darbības (būvniecība, zemes transformācija, derīgo izrakteņu ieguve, dažādu projektu un aktivitāšu īstenošanu utml.) atbilstību Saldus novada attīstības programmai, Saldus novada teritorijas plānojumā noteiktajam plānotajam (atļautajam) teritorijas izmantošanas veidam.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Atbildīgais speciālists

Laura ZARIŅA-SKAPSTE, galvenā teritorijas plānotāja,
laura.zarina-skapste@saldus.lv , tālrunis 63807280, mob. 25479824
Zane ŠTENCELE, Vides pārvaldības speciāliste, zane.stencele@saldus.lv , tālrunis 63807280
Līga VASIĻEVSKA, Teritorijas plānotāja, liga.vasilevska@saldus.lv, tālrunis 63807280

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pusdienu pārtraukums : 12:00 – 13:00
Atpakaļ