Izglītība

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Apraksts

Pēc rakstiska iesnieguma un tam pievienotajām izglītības programmām (norādot izglītības programmas nosaukumu, mērķi, uzdevumus, saturu, mērķauditoriju, satura apguves secību un apguvei paredzēto laiku un vietu, metodiskos paņēmienus, satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu un metožu uzskaitījumu) pašvaldības atbilstošas koleģiālās institūcijas sagatavo lēmuma projektu, kurš tiek apstiprināts domes sēdē.

Pakalpojuma pieprasīšana

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē  pasts@saldus.lv

Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Klātienē – Fiziska vai juridiska persona iesniedz pieteikumu ar pielikumiem un licencējamās programmas aprakstu Saldus novada pašvaldības domē – Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801.

Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Tālrunis – 63807280, 63807940

www.saldus.lv vidē – Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Atbildīgais speciālists

Inesa Role, Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece
e-pasts: inesa.role@saldus.lv
telefons: 20151185

Pakalpojuma maksa
15.00 euro (bez PVN) par vienu izglītības programmu
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801
PVN kods LV90009114646

AS SEB Banka
Kods: UNLALV2XXXX
LV42UNLA0050014277525

AS DNB Banka
Kods: RIKOLV2X
LV25RIKO0002013175097

AS Swedbank
Kods: HABALV22
LV39HABA0551027582720

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: