Nekustamā īpašuma nodaļas pakalpojumi

Inženiertopogrāfisko plānu pieņemšana, izskatīšana un Saldus novada pašvaldības inženierkomunikāciju turētāju saskaņojumu saņemšana

Apraksts

Ja atbilstoši normatīviem aktiem nepieciešams izstrādāt inženiertopogrāfiskos plānus, saskaņošanai tie tiek pieņemti klātienē, pa pastu, izmantojot e-pastu un elektroniskos pakalpojumus. Attēlotās inženierkomunikācijas tiek salīdzinātas ar inženierkomunikāciju turētāju rīcībā esošiem datiem (izpildmērījumu plāniem u.t.l.). Ja inženierkomunikāciju turētājs, veicot pārbaudi, konstatē neatbilstības, tas atsaka topogrāfiskā plāna saskaņošanu norādot neatbilstības. Inženierkomunikāciju turētājs saskaņo inženierkomunikācijas raksturojošo informāciju un esību topogrāfiskajā plānā, parakstot papīra izdruku vai saskaņojot elektroniski.
Inženierkomunikāciju turētājs uztur saskaņoto inženiertopogrāfisko plānu reģistrācijas žurnālu vai datubāzi, kurā katram plānam norāda nosaukumu, objekta atrašanās vietu vai adresi, mērnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu. Katram saskaņotajam plānam piešķir savu identifikācijas numuru.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Papīra izdruku iesniedz atbildīgajiem speciālistiem norādītajās adresēs pieņemšanas laikos.
Korespondence papīra formātā – Nosūta pa pastu uz norādītajām adresēm atbildīgajiem speciālistiem.
Elektroniskais pasts – Iesūta atbildīgajiem speciālistiem norādītajā e-pasta adresē dwg; dgn un pdf formātā.

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Ja pakalpojums tiek pieprasīts kā papīra izdrukas parakstīšana,
nepieciešams iesūtīt pārbaudei inženiertopogrāfisko plānu elektroniski dwg; dgn un pdf formātā.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Lejupielādēt veidlapu

Atbildīgais speciālists

Saldus pilsēta
Turētājs: Saldus novada pašvaldība, Nekustamā īpašuma nodaļa
Adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV 3801
Telefons: 63807280
Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās: 08:00-12:00 un 13:00-18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00-12:00 un 13:00-17:00
Piektdienās: 08:00-12:00 un 13:00-16:00
Mājaslapa: https://www.saldus.lv/
Skaņojamās komunikācijas: lietus ūdens kanalizācija, Saldus novada pašvaldības elektronisko sakaru tīkli,
transporta infrastruktūras aprīkojums ( Saldus pilsētas administratīvajā teritorijā)
Kontakti:

 • Linards Doniņš (Galvenais transportbūvju inženieris),

mob.t.: 25479805;e-pasts: linards.donins@saldus.lv

Turētājs: Saldus namu pārvalde, SIA
Adrese: Peldu iela 3, Saldus, LV-3801
Telefons: 63807373
Pieņemšanas laiki:
Darba dienās: no plkst. 8:00 līdz 12:00
no plkst. 13:00 līdz 17:00
(iepriekš telefoniski piesakoties)
Mājaslapa: http://namuparvalde.saldus.lv/
Skaņojamās komunikācijas: ielu apgaismojums (lejupielādēt: Saldus pilsētas administratīvajā un tai pieguļošā teritorijā atbilstoši shēmai)
Kontakti:

 • Petrs Brazdausks (Tehniskais direktors), mob.t.:26139305, e-pasts: petrs.brazdausks@saldus.lv vai  namuparvalde@saldus.lv

Turētājs: Saldus komunālserviss, SIA
Adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Telefons: 63807106
Pieņemšanas laiki:
Darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00
no plkst.13:00 līdz 17:00
Mājaslapa: http://www.salduskomunalie.lv/
Skaņojamās komunikācijas: sadzīves kanalizācija, ūdensvads (lejupielādēt: Saldus pilsētas administratīvā un tai pieguļošā teritorijā atbilstoši shēmai)
Kontakti:

 • Guntis Spuris (tehniskais speciālists): mob.t.: 27091622;

e-pasts: guntis.komunal@inbox.lv

 • Jānis Blūms (ražošanas direktors): mob.t.: 29551442;

e-pasts: saldus.komunalserviss@saldus.lv

 • Ritvars Akerfelds (ūdensvada un kanalizācijas nozares vadītājs): mob.t.: 29283539;

Turētājs: Saldus siltums, SIA
Adrese: Saldus, Mazā iela 6
Telefons: 63807135
Pieņemšanas laiki:
Darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00
no plkst.13:00 līdz 17:00
Mājaslapa: https://www.saldus.lv/
Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli (lejupielādēt: Saldus pilsētas administratīvā un tai pieguļošā teritorijā atbilstoši  shēmai)
Kontakti:

Saldus novada pagasti
Turētājs: Saldus novada pagastu pārvaldes
Mājaslapa: https://www.saldus.lv/
Kontakti:

 • Saldus pagasta pārvaldes vadītāja, Vienības iela 15 – 17, Saldus pagasts, Saldus novads, LV – 3862,Telefons: 63839141,mob.t.: 29299363, e-pasts: saldus.pagasts@saldus.lv

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no plks.8.00 līdz 12.00
no plkst.13.00 līdz 18.00
Ceturtdienās no plkst.8.00 līdz  12.00
no plkst.13.00 līdz 17.00
Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli, ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija, ielu apgaismojums.

 • Ezeres pagasta pārvaldes vadītāja, Centra iela 4, Ezere, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891,Telefons: 63842152, mob.t.:26190023, e-pasts: ezere@saldus.lv;

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no plkst.13.00 līdz18.00
Otrdienās no plkst.13.00 līdz 17.00
Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli, ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija, ielas apgaismojums

 • Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes vadītāja, „Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV – 3894, Telefons: 63825593, mob.t.26176969,e-pasts: jaunauce.ruba@saldus.lv

Pieņemšanas laiki:
Jaunauces pakalpojumu centrā:
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
Rubas pakalpojumu centrā:
Pirmdienās   no plkst.15.00 līdz 18.00
Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli, ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija

 • Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes vadītājs, Upes iela 4, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV – 3876, Telefons: 63846658, e-pasts: jaunlutrini.skede@saldus.lv

Pieņemšanas laiki: Darba dienās(iepriekš saskaņojot):
no plkst. 08.00 līdz 12.00
no plkst.13.00 līdz 17.00
Skaņojamās komunikācijas: ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija, ielas apgaismojums

 • Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs, Kalna iela 2, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV – 3890, Telefons: 63846745, mob.t.: 26462407, e-pasts: kursisi@saldus.lv

Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.15.00 līdz 18.00
Trešdienās no plkst.9.00 līdz 12.00
Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli, ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija

 • Lutriņu pagasta pārvaldes vadītāja,

„Pagasta māja”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861,Telefons: 63831232, mob.t: 26603751, e-pasts:
lutrini@saldus.lv

Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no pkst.15.00 līdz 18.00,
Ceturtdienās no plkst.9.00 līdz 12.00
Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli(Namiķi), ūdensvads (Namiķi), lietus ūdens kanalizācija,
sadzīves kanalizācija (Namiķi); ielas apgaismojums (Namiķi; Lutriņi)

 • Nīgrandes pagasta pārvaldes vadītāja, Ventas iela 2, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV – 3899, Telefons: 63864239, e-pasts: nigrande@saldus.lv

Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.13.00 līdz 17.00
Trešdienās no plkst.8.00 līdz 12.00
Kalnu norēķinu centrā:
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli, ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija

 • Novadnieku pagasta pārvaldes vadītāja, “Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV – 3801, Telefons:63881724, e-pasts: novadnieki@saldus.lv

Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli, ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija un ielas apgaismojums

 • Pampāļu pagasta pārvaldes vadītājs, Rūpniecības 1A, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV – 3882, Telefons: 63865567,e-pasts:pampali@saldus.lv 25435771

Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli, ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija

 • Vadakstes pagasta pārvaldes vadītāja, „Krāces2”, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV – 3895, Telefons:63846788, e-pasts: vadakste@saldus.lv

Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.9.00 līdz 11.30
Trešdienās no plkst.9.00 līdz 11.30
Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli, ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija

 • Zaņas pagasta pārvaldes vadītāja, „Sūbri” , Zaņas pagasts, Saldus novads, LV – 3897, Telefons: 63846487, mob.t.: 26644732, e-pasts: zana@saldus.lv

Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.8.00 līdz 10.00,
Otrdienās no plkst.15.00 līdz 17.00
Skaņojamās komunikācijas: lietus ūdens kanalizācija, sadzīves  kanalizācija, ūdensvads

 • Zirņu pagasta pārvaldes vadītājs, „Pagastnams”, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV – 3853, Telefons: 63846249, mob.t.: 26465686, e-pasts: zirni@saldus.lv

Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no pkst.8.00 līdz 18.00,
Piektdienās no plkst.8.00 līdz 16.00
(pusdienas pārtraukums no plkst.12.00 līdz 13.00)
Skaņojamās komunikācijas: siltumtīkli, ūdensvadu, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija

 • Zvārdes pagasta pārvaldes vadītājs, „Striķi”, Striķu ciems, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV – 3883, Telefons: 63846151, e-pasts: zvarde@saldus.lv

Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.9.00 līdz 11.00,
Trešdienās no plkst.14.00 līdz 16.00.
Skaņojamās komunikācijas: lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija, ūdensvads

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Parakstot papīra izdruku vai saskaņojot elektroniski.

E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē - Atbilstoši atbildīgo speciālistu sarakstā norādītajam
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Uzmērītie topogrāfiskie plāni tiek saskaņoti desmit darba dienu laikā no elektroniskas iesūtīšanas dienas pie nosacījuma, ka iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: