Izglītība

Izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumi Saldus novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Apraksts

Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamos, kuriem ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus, un kārtību, kādā Saldus novada pašvaldība nodrošina atvieglojumus Saldus novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

Saistošajos noteikumos lietotais termins “ēdināšana” ietver brokastis, pusdienas un launagu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Atvieglojumi tiek piešķirti:

  • izglītojamajiem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu no piecu gadu vecuma bērnu sagatavošanai pamatizglītības ieguvei, – 1 (viens) euro dienā;
  • ja vienlaicīgi vienas ģimenes bērni (divi vai vairāk bērni) apgūst pirmsskolas izglītības programmu Saldus novada pašvaldības izglītības iestādēs, un, ja vismaz viens no vecākiem ir deklarējis savu dzīvesvietu Saldus novada administratīvajā teritorijā, tiek piemērots atvieglojums par minētajiem ģimenes bērniem, izņemot viena (vecākā) bērna ēdināšanas izdevumus, – 100% apmērā;
  • izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību 1. – 4.klasē, – 100% apmērā.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Atbildīgais speciālists

Kontaktpersona: Saulcerīte Levica, Izglītības pārvaldes vadītāja,
e-pasts saulcerite.levica@saldus.lv
tel. 63807940; 26397350

Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem vispārējās izglītības iestādes vadītājs 5 (piecu) darbadienu laikā no informācijas saņemšanas par izglītojamā atbilstību atvieglojumu saņemšanai.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Atvieglojumi tiek piešķirti no kalendāra gada 1.septembra līdz normatīvajos aktos noteiktajām mācību gada beigām (pirmsskolas izglītības iestādē līdz nākamā gada 31.augustam).
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: