Administratīvie pakalpojumi

Izziņas par nekustamā īpašuma tiesisko pamatojumu un jaunbūvju raksturojumu ierakstīšanai Zemesgrāmatā sagatavošana