Administratīvie pakalpojumi

Izziņas par personas dzīvesvietu izsniegšana

Apraksts

Izziņu par personas deklarēto dzīvesvietu (no programmas PERS) var saņemt, personai aizpildot iesniegumu vai iesniegumu izsakot mutvārdos un uzrādot personas apliecinošu dokumentu. Ja personu pārstāv pilnvarota persona, jāuzrāda pilnvara.
Izziņu par mirušā pēdējo dzīvesvietu izsniedz uzrādot Miršanas apliecību (orģinālu vai kopiju).

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Rakstisku iesniegumu iesniedz vai izsaka mutvārdos lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū

Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē dome@saldus.lv
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Tālrunis – 63807280, 63807904

E-pakalpojums – Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu “E-iesniegums iestādei”.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt veidlapu
* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Atbildīgais speciālists

Agnese POBUSA, lietvedības speciāliste, agnese.pobusa@saldus.lv, tālrunis – 63807280
Dagnija VINNIŅA, lietvedības speciāliste, dagnija.vinnina@saldus.lv, 63807280
Gunita SVĀRUPA, arhivāre, gunita.svarupa@saldus.lv, 63807904

Pakalpojuma maksa
Saskaņā ar 2015. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 391 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”:

Persona divas reizes kalendāra gadā pieprasa un saņem (papīra formā) visu Reģistra informāciju par sevi un saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu - Bezmaksas

Persona, vairāk nekā divas reizes kalendāra gadā pieprasa saņem visu reģistrā esošo informāciju (papīra formā) par sevi un saviem bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu - 7,11 euro
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Norēķini ar skaidru naudu – Saldus novada pašvaldības Norēķinu centrā , Striķu ielā 2, Saldū.

Bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801
PVN kods LV90009114646

AS SEB Banka
Kods: UNLALV2XXXX
LV42UNLA0050014277525

AS DNB Banka
Kods: RIKOLV2X
LV25RIKO0002013175097

AS Swedbank
Kods: HABALV22
LV39HABA0551027582720

Pakalpojuma saņemšana
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Vienas darba dienas laikā
Atpakaļ