Dzīvokļi, īre, dzīves vietas deklarēšana

Izziņu izsniegšana no Iedzīvotāju reģistra

Apraksts

Izziņu par personas deklarēto dzīvesvietu no Iedzīvotāju reģistra var saņemt, personai iesniedzot iesniegumu vai iesniegumu izsakot mutvārdos un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Ja personu pārstāv pilnvarota persona, jāuzrāda pilnvara.
Izziņu par mirušā pēdējo dzīvesvietu izsniedz uzrādot Miršanas apliecību (orģinālu vai kopiju).

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā, vai Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.
Korespondence papīra formātā – rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
Elektroniskais pasts – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu iesūta e-pasta adresē dome@saldus.lv.
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
Tālrunis – 62304365, 63807280.
E-pakalpojums – iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

1. Iedzīvotāju reģistra likums

2. Ministru kabineta 2017. gada 29. augusta noteikumi Nr. 505 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”.

3. Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumi Nr. 130 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”.

Atbildīgais speciālists

Elīna Vilmane-Meženiece, juriste, elina.vilmane-mezeniece@saldus.lv, 62304365

Gunita Svārupa, arhivāre, gunita.svarupa@saldus.lv, 62304364

Pakalpojuma maksa
Divas reizes kalendāra gada laikā bezmaksas, pēc tam saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 29. augusta noteikumiem Nr. 505 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra".
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Norēķini Saldus novada pašvaldības Norēķinu centrā, Striķu ielā 2, Saldū, Saldus novadā.

Pakalpojuma saņemšana
Klātienē Striķu ielā 3, Saldū, vai Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēs:
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Vienas darba dienas laikā.
Atpakaļ