Pašvaldības līdzfinansējums

Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkurss

Apraksts

Pieteikšanās tiek izsludināta Saldus un Brocēnu novadu laikrakstā „Saldus Zeme”, Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv.
Projektu fonds konkursa kārtībā piešķir finansējumu biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas Saldus novadā. Lai saņemtu finansiālu atbalstu no projektu fonda, jāsagatavo projekta pieteikums. Projekta pieteikums konkursam jāsagatavo datorrakstā un jāiesniedz 1 oriģināls eksemplārs, 1 kopija (veidlapa un pielikumi), 1 elektroniskā versija (veidlapa) – nosūtīta uz e-pastu: projektu.fonds@saldus.lv. Iesniegumi tiek pieņemti klātienē. Saldus novada  pašvaldības atbildīgie darbinieki reģistrē iesniegumu elektroniskajā dokumentu pārvaldības sistēmā. Pēc reģistrācijas iesniegums tiek nodots projektu izvērtēšanas komisijai izvērtēšanai. Projektu vērtēšana notiek atbilstoši apstiprinātajam Nolikumam. Projektu pieteikumi tiek vērtēti divās kārtās – pēc to administratīvās atbilstības un atbilstības kvalitātes kritērijiem. Finansiālo atbalstu saņem projekti, kuri saņēmuši vislielāko punktu skaitu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Projekta pieteikumu ar pielikumiem iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū vai Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.
Korespondence papīra formātā – neattiecas
Elektroniskais pasts – Iespēja uzdot jautājumu pašvaldības pārstāvim projektu.fonds@saldus.lv , atbildi saņemot e-pastā.
Tālrunis – 63807913
E-pakalpojums – neattiecas
www.saldus.lv vidē – Pieejams Saldus novada projektu fonda nolikums.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Iesniegums tiek noformēts atbilstoši Saldus novada pašvaldības projekta fonda nolikuma prasībām

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Saldus novada pašvaldības fonda nolikums (tiek apstiprināts katru gadu pēc pašvaldības budžeta pieņemšanas)

Atbildīgais speciālists

Ginta ERNŠTEINA, galvenā projektu vadītāja ginta.ernsteina@saldus.lv
63807913

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam.
Klātienē - Avotu ielā 12, Saldū, nolikumā apstiprinātajā termiņā
Korespondence - neattiecas
Elektroniskais pasts - neattiecas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Projektu pieteikumi tiek izvērtēti viena mēneša laikā. Nedēļas laikā pēc projektu pieteikumu izvērtēšanas, projektu pieteikumu iesniedzējus rakstiski informē par atbalstu projektam un piešķirto finansējumu vai noraidījumu.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: