Pašvaldības līdzfinansējums

Sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansējums (līdz 350 euro)

Apraksts

Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda mērķis ir veicināt aktīvas un līdzatbildīgas sabiedrības attīstību Saldus novadā, finansiāli atbalstot biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju sabiedriskās aktivitātes – projektus.

Atbalsta fonds paredz atbalstīt projektus, piešķirot finansējumu vienai organizācijai ne vairāk kā 350 eiro vienam projektam.

Organizācija var saņemt finansējumu diviem projektiem viena kalendāra gada ietvaros.

Projekta īstenošana ir jāuzsāk tā kalendāra gada ietvaros, kurā ar Saldus novada domes lēmumu ir ticis piešķirts līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas termiņš ir ne ilgāk kā 12 mēneši.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Rakstisku iesniegumu (pieteikuma veidlapa) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū vai Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.

Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu (pieteikumu) nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu (pieteikumu) iesūta e-pasta adresē pasts@saldus.lv
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Tālrunis – 63807280, 662304365


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa –Lejupielādēt pieteikumu

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Atbildīgais speciālists

Ginta ERNŠTEINA, ginta.ernsteina@saldus.lv, 25479827.

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē: Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē vai e-adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Projekta pieteikumu ir jāiesniedz līdz mēneša pēdējai darba dienai un projektu izvērtēšana un lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņemšana notiek trīs posmos mēneša garumā - Saldus novada domes komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem kārtējā sēdē, Saldus novada Finanšu komitejas kārtēja sēdē un Saldus novada domes kārtējā sēdē (notiek mēneša ceturtajā ceturtdienā).

Līgumu par projektu īstenošanu Saldus novada pašvaldībā jānoslēdz ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

Sabiedriskās organizācijas līgumā ar Saldus novada pašvaldību noteiktajos termiņos pēc projekta īstenošana iesniedz Saldus novada pašvaldībai atskaiti par finanšu līdzekļu izlietojumu un projektā sasniedzamo mērķu rezultātiem.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: