Pašvaldības līdzfinansējums

Palīdzības piešķiršana energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Saldus novada teritorijā

Apraksts

Pēc kārtējā pašvaldības budžeta apstiprināšanas, Saldus novada pašvaldība izsludina pieteikšanos finansējuma saņemšanai laikrakstā un ievieto informāciju Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv. Ja kārtējā gada budžetā nav paredzēti līdzekļi šai aktivitātei, uzaicinājums iesniegt pieteikumu netiek izsludināts.
Saldus novada  pašvaldības atbildīgie darbinieki reģistrē saņemtos dokumentus elektroniskajā dokumentu pārvaldības sistēmā un nodod to pašvaldības vadībai rezolūcijai.
Pēc rezolūcijas saņemšanas pieteikums tiek nodots izpildei Saldus novada pašvaldības dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējuma koordinatorei vai speciālistam, kas to aizvieto.
Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus izvērtē un lēmumu pieņem komisija. Izvērtējot pieteikumu, Komisija pārbauda Uzņēmuma reģistra informāciju, vai Dzīvokļu  īpašnieku biedrībai nav pasludināts maksātnespējas process un tā neatrodas likvidācijas stadijā.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Rakstisku pieteikumu ar pielikumiem iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū (lobijā) vai Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.
Korespondence papīra formātā – Rakstisku pieteikumu ierakstītā vēstulē nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
Tālrunis – 63807900, 20267729
www.saldus.lv vidē – Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt veidlapu
Pievienojamie dokumenti:
– daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopija, ja biedrība noslēgusi vienu līgumu ar visiem mājas iedzīvotājiem. Ja biedrība noslēgusi mājas pārvaldīšanas līgumu ar katru mājas dzīvokļa īpašnieku, pievienot vienu dzīvokļa mājas pārvaldīšanas līguma kopiju, un biedrības apliecinājumu par to, ka šādi mājas pārvaldīšanas līgumi noslēgti ar visiem pārējiem mājas dzīvokļu īpašniekiem.
– daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanu;
– dzīvokļu īpašnieku biedrības izsniegta izziņa par aprēķināto apsaimniekošanas maksu un/vai komunālo pakalpojumu maksājumiem un iekasētajiem maksājumiem pēdējos 12 mēnešos;
– sertificēta būvinženiera apstiprināti darbu izmaksu aprēķini.

Pieteikums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus

Atbildīgais speciālists

Eva JĒKOBSONE, Saldus novada pašvaldības dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējuma koordinatore, eva.jekobsone@saldus.lv, 20267729.

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū, vai Avotu ielā 12, Saldū
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Komisija pieteikumu izvērtē un lēmumu pieņem viena mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas datuma. Komisijai ir tiesības ar motivētu lēmumu pagarināt pieteikumu izskatīšanas termiņu.
Ja pieņemts lēmums par Līdzfinansējuma piešķiršanu, tad līgumu par Līdzfinansējuma piešķiršanu Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes un/vai labiekārtošanas pasākumu veikšanai noslēdz 15 dienu laikā no lēmuma paziņošanas brīža. Ja pretendenta kavējuma dēļ 15 dienu laikā līgums nav noslēgts, pretendents zaudē tiesības slēgt līgumu.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: