Nekustamā īpašuma nodaļas pakalpojumi

Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana

Apraksts

Saldus novada pašvaldības nekustamās mantas, kas nav nepieciešama pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai, atsavināšana, pārdodot to izsolē vai par brīvu cenu, saskaņā ar Saldus novada domes lēmumu, tai skaitā zemes vienības atsavināšana par labu personām, kurām: izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz lietošanā piešķirtu zemes vienību un ir noslēgts Zemes nomas (pirmtiesību) līgums; uz zemes vienības atrodas ierosinātājam piederošas ēkas vai būves.

Pakalpojuma pieprasīšana

Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.pantā noteiktie darījumu subjekti, kuri var iegūt zemi īpašumā.
Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 20.pantā noteiktie darījumu subjekti, kuri var iegūt zemi īpašumā.


E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē pasts@saldus.lv
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

E-formas:

Fiziskām personām: Pieteikums pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanai

Juridiskām personām: Pieteikums pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanai

Klātienē – Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū (lobijā) vai Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, vai attiecīgā pagasta pārvaldē.

Korespondence – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801 vai uz attiecīgās pagasta pārvaldes adresi.
Tālrunis – 63807442 vai attiecīgās pagasta pārvaldes tālrunis

www.saldus.lv vidē – Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti – Lejupielādēt iesniegumu

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus

Atbildīgais speciālists

Juris SĪLIS (Saldus pilsēta, Brocēnu pilsēta), jurists, juris.silis@saldus.lv , t.25479816
Ina VĪTOLA (Saldus novada pagasti), ina.vitola@saldus.lv , t.25647777

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas iesnieguma iesniedzējs tiek informēts par iesniegtā iesnieguma virzības gaitu.
Ja uz iesniegumu sniedzama atbilde administratīva akta veidā, atbildes sniegšanas termiņš var tikt pagarināts līdz 4 mēnešiem.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: