Administratīvie pakalpojumi

Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana