Nekustamā īpašuma nodaļas pakalpojumi

Pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšana

Apraksts

Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, Saldus novada pašvaldībā vai attiecīgajā pagastu pārvaldē, kurā attiecīgais nomas objekts atrodas, iesniedz iesniegumu.
Neapbūvētu zemesgabalu noma – informācija par neapbūvētiem zemesgabaliem kā nomas objektiem tiek ievietota pašvaldības mājaslapā internetā vai publiski pieejamā vietā attiecīgajā pagasta pārvaldes ēkā. Ja uz zemesgabala nomu piesakās viens pretendents, slēdz nomas līgumu ar vienīgo pretendentu; ja piesakās vairāki pretendenti, tiek izstrādāti izsoles noteikumi un tiek rīkota nomas tiesību izsole.
Nedzīvojamo ēku (būvju)/ telpu noma – nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Informācija par nomas objektu tiek publicēta pašvaldības mājaslapā internetā vai publiski pieejamā vietā attiecīgās pagasta pārvaldes ēkā.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkā Striķu ielā 3, Saldū, Lieliecieceres ielā 3, Brocēnos vai attiecīgajā pagasta pārvaldē, kurā nomas objekts atrodas (pagasta pārvalžu kontaktinformācija interneta vietnē: https://www.saldus.lv/pasvaldiba/parvaldes/ )

Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē pasts@saldus.lv
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Tālrunis – 63807280, 63807442

www.saldus.lv vidē – Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:
Neapbūvētu zemesgabalu noma
Lejupielādēt iesniegumu
Iesniegumā jānorāda:
– nomas objektu, adresi, kadastra numuru un platību;
– nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
– ja tiek rīkota rakstiska izsole – piedāvāto nomas maksas apmēru.

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
Nedzīvojamo ēku (būvju)/ telpu noma
Lejupielādēt iesniegumu
Iesniegumā jānorāda:
– nomas objektu, adresi, kadastra numuru un platību;
– nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
– ja tiek rīkota rakstiska izsole – piedāvāto nomas maksas apmēru.

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus

Atbildīgais speciālists

Juris SĪLIS (Saldus pilsēta), jurists, juris.silis@saldus.lv , 25479816
Attiecīgās pagasta pārvaldes speciālists, kurā atrodas  nomas objekts

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē vai e-adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Pašvaldība atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas iesnieguma iesniedzējs tiek informēts par iesniegtā iesnieguma virzības gaitu.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: