Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt:

Izglītība

Pašvaldības stipendijas “Studentu Medusmaize” piešķiršana

Apraksts

Mērķis: finansiāli atbalstīt Saldus novada pašvaldības jauniešu izglītības pieejamību un veicināt augstu mācību rezultātu sasniegšanu.

Mērķauditorija: stipendija paredzēta ikvienam Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) vidējās vispārējas vai profesionālās vidējās mācību iestādes absolventam, kurš ir reģistrējies pilna laika klātienes studijām jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā kārtējā mācību gadā.

Prasības:

  • ieguvušas vidējo izglītību vidējā vispārējā vai profesionālajā vidējā izglītības iestādē, uzsākušas mācības Latvijas Republikas augstskolā un nav vecākas par 24 gadiem;
  • uzrādījušas labas sekmes absolvējot vidējo izglītības iestādi – vidējā atzīme ir 8.0 balles un augstāk;
  • studiju laikā uzrādījušas sekmes ne zemāk kā 7,0 balles.
  • studē akreditētā augstskolā – akreditētā studiju programmā Latvijā;
  • studē pilna laika studiju programmā bakalaura grāda iegūšanai;
  • spēj argumentēti pamatot savu motivāciju stipendijas saņemšanai.
  • katru gadu maijā Stipendijas vērtēšanas komisija nosaka vismaz divas prioritārās studiju jomas. Prioritāti tiek atbalstīti šo jomu studenti.

Stipendiju skaits: stipendija katra akadēmiskā gada sākumā tiek piešķirtas 2 stipendijas 2 jauniešiem visas bakalauru studiju programmas periodā.

Stipendijas apmērs ir 142.00 euro (viens simts četrdesmit divi euro) mēnesī, 10 (desmit) mēnešus vienā akadēmiskajā gadā (septembris-jūnijs) atkarībā no bakalaura studiju programmas ilguma. Stipendija par septembri un oktobri izmaksājama pēc stipendiāta līguma parakstīšanas ar stipendijas administrētāju novembra mēnesī.

Pakalpojuma pieprasīšana

Izludināšana -informācija par pieteikšanos tiek publicēta Saldus novada informatīvajā izdevumā “Saldus Novada Vēstis”, Saldus novada pašvaldības mājas lapā un Saldus novada pašvaldības sociālajos kontos.

Pieteikšanās stipendijai katru gadu septembrī līdz pēdējai septembra darba dienai, sūtot pieteikumus uz dome@saldus.lv vai iesniedzot Saldus novada domē, Striķu ielā 3, Saldū.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Atbildīgais speciālists

Kontaktpersona:

Saldus novada pašvaldības izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Ginta Kožokaru, T. 20087844, e-pasts: ginta.kozokaru@saldus.lv

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Atpakaļ