Izglītība

Pašvaldības stipendijas “Vidusskolēnu Medusmaize” piešķiršana

Apraksts

Mērķis: finansiāli atbalstīt Saldus novada pašvaldības jauniešu izglītības pieejamību un veicināt augstu mācību rezultātu sasniegšanu.

Mērķauditorija:

Stipendija paredzēta Saldus novada izglītības iestāžu 10. – 12. klašu skolēniem.

Prasības:

  • Uzrādījušas augstus mācību rezultātus – vidējā atzīme ir 8,0 un augstāk (E-klases izdruka);
  • Ir iekļautas VIIS datu bāzē Saldus novada Izglītības iestāžu sarakstos.

Stipendiju skaits:

Stipendija “Vidusskolēnu Medusmaize” stipendiju skaits netiek ierobežots, tiek piešķirts visiem pretendentiem, kuri atbilst stipendijas prasībām.

Stipendijas apmērs un periods:

Vienreizējā stipendija tiek aprēķināta 4 reizes gadā, pēc pēdējā semestra/ starp semestra E- klases datiem. Stipendiju apmēru nosaka skolēna vidējais mācību priekšmetu vērtējums (tabulā):

Vidējais vērtējumsStipendijas apmērs, euro
8,00 – 8,4925,00
8,50 – 8,9935,00
9,00 – 10,00

50,00

Pakalpojuma pieprasīšana

Pieteikšanās:

Informāciju (izdruku no E-klases sistēmas, skolēnu bankas konta datus un citus dokumentus pēc pieprasījuma) par atbilstošiem pretendentiem iesniedz Saldus novada vidusskolas, ne vēlāk kā 3 darba dienas pēc semestra/ starp semestra noslēgšanās.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Atbildīgais speciālists

Kontaktpersona:

Saldus novada pašvaldības izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Ginta Kožokaru, T. 20087844, e-pasts: ginta.kozokaru@saldus.lv

Pakalpojuma maksa
bezmaksas pakalpojums
Atpakaļ