Civilstāvokļa akti

Personas datu apstrāde Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā

Apraksts

Datu apstrādātājs – Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas (Datu apstrādes pārzinis).

Datu apstrādes tiesiskais pamats – Datu apstrādes pārziņa juridiskais pienākums, ko nosaka ārējie normatīvie akti (likuma “Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 15. punkts; Civillikuma Ģimenes tiesību daļa; Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums; Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”; Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums”, Saldus novada domes 2013.gada 21.marta saistošie noteikumi  “Par naudas balvas piešķiršanu laulātajiem pāriem,  kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu”; Saldus novada domes 2014.gada 18.decembra noteikumi “Par Saldus novada piemiņas balvas piešķiršanu jaundzimušajiem”)

Personas dati, kuri tiks apstrādāti
Bērna dzimšanas reģistrācijaBērna vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, tautība, valstiskā piederība, dzīvesvietas adrese, dzimšanas laiks un vieta. Bērna mātei – dzimtais uzvārds. Bērna vecāku vārds uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, tautība, valstiskā piederība, dzīvesvietas adrese, personu apliecinoša dokumenta numurs, izdevējiestāde, izdošanas datums; vecāku laulības reģistra Nr., datums, vieta.
Trīspusējā paternitātes atzīšanaBērna bioloģisko vecāku vārds uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, tautība, valstiskā piederība, dzīvesvietas adrese, personu apliecinoša dokumenta numurs, izdevējiestāde, izdošanas datums; vecāku laulības reģistra Nr., datums, vieta. Bērna mātes vīra vai bijušā vīra vārds uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, tautība, valstiskā piederība, dzīvesvietas adrese, personu apliecinoša dokumenta sērija, numurs, izdevējiestāde, izdošanas datums.
Laulības reģistrācijaLaulājamo vārds, uzvārds, personas kods, uzvārdi pēc laulība noslēgšanas, laulība noslēgšanas datums, vieta, laulājamo ģimenes stāvoklis, dzīvesvieta, dzimšanas datums un vieta, valstiskā piederība, tautība, ziņas par to kurā laulībā katrs laulājamais stājas. Liecinieki – vārdi, uzvārdi, personas kodi vai dzimšanas dati.
Miršanas reģistrācijaMirušā vārds, uzvārds, personas kods, valstiskā piederība, dzīvesvieta, miršanas vieta, laiks, dzimšanas datums un vieta, mirušā laulātā vārds, uzvārds, mirušā vecāku vārds, uzvārds, personas kods, nāves cēlonis, mirušā personu apliecinošā dokumenta sērija, Nr., izdošanas laiks, vieta, izdevējiestāde. Paziņotāja – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, saistība ar mirušo.
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņaPersonas vārds, uzvārds, personas kods, dzimtais uzvārds, dzimšanas datums, vieta, valstiskā piederība, ģimenes stāvoklis, dzīvesvieta, ziņas par nepilngadīgajiem bērniem (vārds, uzvārds, dzimšanas laiks, vieta, dzīvesvietas adrese), ziņas par laulāto (vārds, uzvārds, dzimtais uzvārds, personas kods, dzimšanas laiks, vieta, dzīvesvietas adrese, laulības noslēgšanas laiks, vieta, laulības reģistra Nr., laulības noslēgšanas vieta), ziņas par vecākiem (vārds, uzvārds, dzimtais uzvārds, dzimšanas datums un vieta, ja miris miršanas datums un vieta), vārda, uzvārda un tautības maiņas iemesls, jaunais vārds, uzvārds vai tautība, ziņas par sodāmību
Reģistru atjaunošana, labošana un papildināšanaDatu apstrādes apjoms atkarīgs no veicamās darbības, bet tas nepārsniedz iepriekš norādīto personas datu apjomu.
Sudraba piemiņas karotīšu pasniegšanas pasākumsBērna vārds, uzvārds, dzimšanas dati, vecāku vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese,
Tematisks pasākums Zelta ģimenēmLaulāto personas kodi, laulības esamība, deklarētā dzīvesvieta.
Bērnības svētkiBērna vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētā dzīvesvieta, vecāku vārds, uzvārds, krustvecāku vārds uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese, bērna fotogrāfija.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: