Nekustamā īpašuma nodaļas pakalpojumi

Platības noteikšana ēku (būvju) īpašuma uzturēšanai

Apraksts

Ēku (būvju) īpašumu veido gadījumos, kad zemes īpašnieks un ēku (būvju) īpašnieks ir dažādas personas (ēkas atrodas uz citam piederošas zemes).
Ēku (būvju) īpašumu veido no būves vai būvēm, kas ir patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts, un kas neietilpst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvā.
Ēkas (būves), kas saskaņā ar likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāms zemesgrāmata vispārējā kārtībā.
Pašvaldība nosaka nepieciešamo platību tādu ēku (būvju) īpašumu uzturēšanai, kuri atrodas uz svešas zemes, kas nav reģistrēta zemesgrāmatā.

Pakalpojuma pieprasīšana

Ēku (būvju) īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kopīpašuma gadījumā viens no kopīpašniekiem, vai iepriekšminēto personu pilnvarotā persona.
Iesniedzamie dokumenti Kāds no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumenti, kas apliecina būves tiesisku iegūšanu.


E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē ni@saldus.lv
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Klātienē – Rakstisku iesniegumu ar īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem (uzrādot dokumentu oriģinālus) iesniedz Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļā, 9/6.kab., Striķu ielā 3, Saldū.
Pirmdienās: 08:00-12:00 un 13:00-18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00-12:00 un 13:00-17:00
Piektdienās: 08:00-12:00 un 13:00-16:00

Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu ar īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem (īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas) nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Tālrunis – 63807273


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt veidlapu Z010

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus

Atbildīgais speciālists

Daiga GUDRIĶE, Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas galvenā zemes ierīkotāja, daiga.gudrike@saldus.lv, 63807273

Gunta KINSTLERE, Saldus novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste – zemes ierīkotāja, gunta.kinstlere@saldus.lv, 63807273, 29115651

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
30 dienas
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: