Administratīvie pakalpojumi

Saldus novada domes sēžu lēmumu izrakstu saņemšana, ja tas tiek prasīts atkārtoti

Apraksts

Lai atkārtoti saņemtu Saldus novada domes sēžu lēmumu izrakstus, persona aizpilda iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai pilnvaru, ja personu pārstāv pilnvarota persona

Pakalpojuma pieprasīšana

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē pasts@saldus.lv
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Klātienē – Rakstisku iesniegumu iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū (lobijā) vai Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.

Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Tālrunis –  63807260, 63807280


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt iesniegumu

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus

Atbildīgais speciālists

Solveiga DAKŠA, pārvaldes sekretāre,
solveiga.daksa@saldus.lv, 63807272

Pakalpojuma maksa
1. Par Saldus novada domes sēžu lēmumu izrakstu saņemšanu, ja tas tiek prasīts atkārtoti - 2,80 euro un par katru pielikuma lapu – 1,40 euro;
2. Ja Saldus novada domes sēžu lēmumu izraksti meklējami pašvaldības arhīvā – 4,20 euro un par katru pielikuma lapu - 1,40 euro;
3. Par Saldus novada domes sēžu lēmumu izrakstu apliecinātu kopiju saņemšanu - 1,40 euro un par katru pielikuma lapu – 0,70 euro.

PAMATS: Saldus novada domes 2010.gada 25.novembra saistošie noteikumi Nr.44 „Par Saldus novada pašvaldības nodevām”.
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
LV90009114646
Striķu iela 3, Saldus,
Saldus novads, LV-3801

1. SEB Banka AS
kods UNLALV2XXXX
konts LV42UNLA0050014277525

2. DNB Banka A/S
RIKOLV2X
LV25RIKO0002013175097

3. Swedbank A/S
HABALV22
LV39HABA0551027582720

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Atbildi uz rakstisku iesniegumu pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Atbildi uz informācijas pieprasījumu sniedz Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: