Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt:

Administratīvie pakalpojumi

Saldus novada domes sēžu lēmumu izrakstu saņemšana, ja tas tiek prasīts atkārtoti

Apraksts

Lai atkārtoti saņemtu Saldus novada domes sēžu lēmumu izrakstus, persona aizpilda iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai pilnvaru, ja personu pārstāv pilnvarota persona

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Rakstisku iesniegumu iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū (lobijā) vai Avotu ielā 12, Saldū (3.stavā 301.kab.).

Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē dome@saldus.lv
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Tālrunis –  63807260, 63807280

E-pakalpojums – Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu “E-iesniegums iestādei”.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt iesniegumu

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus

Atbildīgais speciālists

Gita LINGA-BĒRZIŅA, pārvaldes sekretāre,
gita.linga-berzina@saldus.lv, 63807260

Pakalpojuma maksa
1. Par Saldus novada domes sēžu lēmumu izrakstu saņemšanu, ja tas tiek prasīts atkārtoti - 2,80 euro un par katru pielikuma lapu – 1,40 euro;
2. Ja Saldus novada domes sēžu lēmumu izraksti meklējami pašvaldības arhīvā – 4,20 euro un par katru pielikuma lapu - 1,40 euro;
3. Par Saldus novada domes sēžu lēmumu izrakstu apliecinātu kopiju saņemšanu - 1,40 euro un par katru pielikuma lapu – 0,70 euro.

PAMATS: Saldus novada domes 2010.gada 25.novembra saistošie noteikumi Nr.44 „Par Saldus novada pašvaldības nodevām”.
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Norēķini ar skaidru naudu – ir iespējami Saldus norēķinu centrā Striķu ielā 2, Saldū, Saldus novadā

Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
LV90009114646
Striķu iela 3, Saldus,
Saldus novads, LV-3801

1. SEB Banka AS
kods UNLALV2XXXX
konts LV42UNLA0050014277525

2. DNB Banka A/S
RIKOLV2X
LV25RIKO0002013175097

3. Swedbank A/S
HABALV22
LV39HABA0551027582720

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū, vai Avotu ielā 12, Saldū
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Atbildi uz rakstisku iesniegumu pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Atbildi uz informācijas pieprasījumu sniedz Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.
Atpakaļ