Civilstāvokļa akti

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Apraksts

Persona, kuras vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu, iesniedz Dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta maiņas iemeslu. Vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta maiņai nepieciešamos dokumentus nodaļa nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam lēmuma pieņemšanai par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu, vai par atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu. Atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā Avotu ielā 12, Saldū


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
1. Personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu)
2. Dokumenti saskaņā ar likuma „Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu” 4. punktu

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Atbildīgais speciālists

Silvija Jakševica – Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, e-pasts silvija.jaksevica@saldus.lv, tālr. 63807951, 25479813
Gunta Nordena – Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece, e-pasts gunta.nordena@saldus.lv , tālr. 63807951
Arta Ramiņa – Dzimtsarakstu nodaļas galvenā speciāliste, e-pasts arta.ramina@saldus.lv , tālr. 63807951

Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva 71.14 euro
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Maksājumu par pakalpojumu var veikt internetbankā vai pašvaldības norēķinu centrā Striķu ielā 2, Saldū
Maksājuma saņēmējs:

Saldus novada pašvaldība

PVN reģ. Nr. LV90009114646

Bankas konti: (izvēlieties sev izdevīgāko)

SEB – LV42UNLA0050014277525

SWED – LV39HABA0551027582720

CITADELE – LV60PARX0012797400003

LUMINOR BANK LV25RIKO0002013175097
Veicot maksājumu, kā maksājuma mērķi lūdzu norādīt:

Dzimtsarakstu nodaļa, vārda (uzvārda vai tautības ieraksta) maiņa 09.430 – 71,14 euro

Pakalpojuma saņemšana
Klātienē Dzimtsarakstu nodaļā Avotu ielā 12, Saldū
Korespondence - Atbildi saņem uz iesniegumā norādīto adresi no Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta.
Pakalpojuma saņemšanas laiki
Pirmdiena

8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00

Otrdiena

8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00

Trešdiena

8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00

Ceturtdiena

8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00

Piektdiena

8.00 – 12.00

Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Atbildi uz rakstisku iesniegumu pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: