Nekustamā īpašuma nodaļas pakalpojumi

Zemes vienības platības precizēšana

Apraksts

Lēmumu par zemes vienības platības precizēšanu pieņem, ja līdz zemes vienības pirmreizējai uzmērīšanai pašvaldībai piekrītošajām zemēm ir konstatēta atšķirība starp Kadastra informācijas sistēmas teksta datos reģistrēto platību un kadastra kartes platību, un tā pārsniedz pieļaujamās platību atšķirības robežas.
Ja veicot pirmreizējo zemes kadastrālo uzmērīšanu, mērnieks, izvērtējot zemes vienības platību, konstatē platību atšķirību, kas pārsniedz 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188.punktā norādīto, mērnieks sagatavo zemes robežu plāna projektu un pavadvēstuli par konstatēto pieļaujamo platību atšķirību un nosūta ierosinātājam tālākai iesniegšanai vietējā pašvaldībā precizējoša lēmuma pieņemšanai.

Pakalpojuma pieprasīšana

Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, iepriekš minēto personu pilnvarotās personas


Iesniedzamie dokumenti – Zemes vienības pirmreizējās kadastrālās uzmērīšanas gadījumā mērnieka sagatavotais zemes robežu plāna projekts un pavadvēstule par konstatēto pieļaujamo platību atšķirību.


E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē ni@saldus.lv
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Klātienē – Rakstisku iesniegumu (ar pielikumiem) iesniedz Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļā, Striķu ielā 3, Saldū.
Pirmdienās: 08:00-12:00 un 13:00-18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00-12:00 un 13:00-17:00
Piektdienās: 08:00-12:00 un 13:00-16:00

Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Tālrunis – 63807273


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt veidlapu Z07

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus

Atbildīgais speciālists

Daiga GUDRIĶE, Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas galvenā zemes ierīkotāja, daiga.gudrike@saldus.lv, 63807273

Gunta KINSTLERE, Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamo īpašumu speciāliste – zemes ierīkotāja, gunta.kinstlere@saldus.lv, 63807273, 29115651

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
30 dienas
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: