Dzīvokļi, īre, dzīves vietas deklarēšana

Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana

Apraksts

Ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja:

  1. Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, deklarējot dzīvesvietu, ir sniedzis nepatiesas ziņas;
  2. Attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšana tiek veikta pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegumu, veicot iesniegumā norādīto ziņu pārbaudi, ar Saldus novada domes Mājokļu un sociālo jautājumu komisijas lēmumu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā, vai Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

Korespondence papīra formātā – rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Elektroniskais pasts – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu iesūta e-pasta adresē pasts@saldus.lv.
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
Tālrunis – 62304365, 63807280.

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

E-pakalpojums – iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu “Iesniegums iestādei“.

www.saldus.lv vidē – izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai” ir iespēja uzdot jautājumu Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijai par normatīvo aktu piemērošanu, neskarot informāciju par fiziskām personām, atbildi saņemot e-pastā.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Atbildīgais speciālists

Elīna Vilmane-Meženiece, juriste, elina.vilmane-mezeniece@saldus.lv, 62304365

Gunita Svārupa, arhivāre, gunita.svarupa@saldus.lv, 62304364

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē: Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē vai e-adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisija veic iesniegumā norādīto ziņu pārbaudi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nosūtot ierakstītu vēstuli personai, par kuras deklarēto dzīvesvietas adresi ir saņemts iesniegums. Personai tiek dotas 30 dienas, kurās vērsties Saldus novada pašvaldībā ar paskaidrojumu par tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu.
Lēmumu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu vai atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu pieņem Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas kārtējā sēdē, kas notiek reizi mēnesī.
Ja tiek pieņemts lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu, ziņas tiek aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā un 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiek paziņots personai, ka tās sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmuma izrakstu uz deklarēto dzīvesvietu .
Mājokļu komisijas lēmuma izraksts deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas ierosinātājam tiek sagatavots 5 darba dienu laikā pēc komisijas sēdes.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: