Dzīvokļi, īre, dzīves vietas deklarēšana

Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana

Apraksts

Ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja:

  1. Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, deklarējot dzīvesvietu, ir sniedzis nepatiesas ziņas;
  2. Attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšana tiek veikta pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegumu, veicot iesniegumā norādīto ziņu pārbaudi, ar Saldus novada domes Mājokļu jautājumu komisijas lēmumu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkās Striķu ielā 3, Saldū, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, vai Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

Korespondence papīra formātā – rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Elektroniskais pasts – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu iesūta e-pasta adresē pasts@saldus.lv.
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
Tālrunis – 62304365, 63807280.

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

www.saldus.lv vidē – izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai” ir iespēja uzdot jautājumu Saldus novada domes mājokļu jautājumu komisijai par normatīvo aktu piemērošanu, neskarot informāciju par fiziskām personām, atbildi saņemot e-pastā.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Atbildīgais speciālists

Elīna Vilmane-Meženiece, juriste, elina.vilmane-mezeniece@saldus.lv, 62304365

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē: Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē vai e-adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Saldus novada domes mājokļu jautājumu komisija veic iesniegumā norādīto ziņu pārbaudi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nosūtot ierakstītu vēstuli personai, par kuras deklarētās dzīvesvietas adreses ziņu anulēšanu ir saņemts iesniegums. Personai tiek dots viens mēnesis, kurā vērsties Saldus novada pašvaldībā ar paskaidrojumu par tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu.
Lēmumu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu vai atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu pieņem Saldus novada domes mājokļu jautājumu komisijas kārtējā sēdē, kas notiek reizi mēnesī.
Ja tiek pieņemts lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu, ziņas tiek aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā un 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiek paziņots personai, ka tās sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmuma izrakstu uz deklarēto dzīvesvietu .
Mājokļu jautājumu komisijas lēmuma izraksts deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas ierosinātājam tiek sagatavots 5 darba dienu laikā pēc komisijas sēdes.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: