Kalendārs

20.11

Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijas sēde

15:00