Kalendārs

13.12

Būvvaldes sēde (zemes jautājumi)

13:00

Darba kārtība