Kalendārs

09.08

Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sēde

09:00