Kalendārs

06.09

Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sēde

09:00