Kalendārs

11.10

Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sēde

09:00